3.1 EED03/1204 Snížení energetické náročnosti výrobně administrativní budovy - Jihomoravský kraj

Předmětem projektu byla investice do opatření zaměřených na dosažení energetických úspor hlavního výrobně administrativního objektu ve výrobním areálu společnosti TRANSROLL-CZ, a.s. v Lednici.

Charakteristika žadatele:

Společnosti TRANSROLL - CZ, a.s. je strojírenskou firmou s dlouholetou tradicí zabývající se vývojem, výrobou a následným prodejem komponentů a výrobkových skupin technologií systémů dálkové dopravy (válečky, pražce a bubny pro dopravníky na dopravu sypkého materiálu atd.). Jedná se o výrobky, které jsou konstruovány do obtížných provozních podmínek s vysokými nároky na minimalizaci nákladů provozu a údržby. Společnost působí na celosvětových trzích, kam exportuje více než 60% své produkce. TRANSROLL – CZ, a.s. je držitelem certifikátu řízení jakosti ISO 9001 a vlastníkem několika užitných vzorů a patentů.

Společnost dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami, výzkumnými ústavy a obchodními partnery na vývoji nových inovovaných produktů, které průběžně zavádí do výroby.

Popis projektu:

Záměrem projektu byla realizace energeticky úsporných opatření dvou- a jednopodlažní kompaktní sestavy původních výrobních hal a administrativních objektů využívaných jako výrobní a administrativní objekt s cílem snížení provozních nákladů.

Na základě realizace projektu byla provedena následující úsporná opatření:

  • Zateplení obvodových stěn,
  • zateplení vnitřních stěn z vytápěného k nevytápěnému prostoru,
  • zateplení ploché a mírně šikmé střechy výrobních a administrativních budov,
  • výměna oken a vchodových dveří,
  • instalace destratifikátorů s cílem horizontálně a vertikálně vyrovnat teplotu vzduch, což přispělo ke snížení nákladů na vytápění.

Díky realizaci projektu činí úspora energie 5 548 GJ ročně, což znamená úsporu nákladů ve výši cca 1,9 mil. Kč. Ekologickým přínosem projektu je úspora 310,22 tun CO2 ročně.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení  Datum ukončení 4. 10. 2012 28. 11. 2013
Celkové způsobilé výdaje 17 537 703 Kč
Celková vyplacená dotace 7 015 081 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%