3.1 EED03/1090 MVE Vrchlabí – Herlíkovice - Královéhradecký kraj

Na základě realizace projektu byla vybudována průtočná derivační malá vodní elektrárna.

3.1 EED03/649 Snížení energetické náročnosti teplárenského provozu v Komořanech - Ústecký kraj

Charakteristika žadatele

Předkladatelem projektu byla společnost ERIKA s.r.o. Šindlerův Mlýn, která již 19 let působí v oblasti ubytovací a hostinské činnosti. Společnost byla založena v roce 1995 za účelem zajištění rekonstrukce hotelu ERIKA ve Špindlerově Mlýně a zajištění jeho následného provozu. Následně po změně vlastnických vztahů společnost postupně rozšiřovala činnost, převážně v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb. V současné době provozuje hotel ERIKA ve Špindlerově Mlýně a dále hotely Gendorf a U Zvonu ve Vrchlabí.

 Popis projektu  

Předmětem tříetapového projektu byla výstavba průtočné malé vodní elektrárny (MVE) na řece Labi v Hořejším Vrchlabí – Herlíkovicích., resp. realizace hydroenergetické stavby vyrábějící elektrickou energii využitím obnovitelného zdroje energie. Záměrem stavby nové MVE bylo energetické využití přirozených průtoků na řece Labi.

Hlavním cílem projektu bylo využití obnovitelných energetických zdrojů výstavbou výrobního zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie především s využitím vody.

Stavba se skládá z těchto objektů:

  • pohyblivý klapkový jez s oboustranným pohonem
  • odběrný objekt s vtokem
  • tlakový přivaděč
  • vtoková kašna s odpískováním a bezpečnostním přelivem s návazností na česlovnu s jemnými strojně stíranými česlemi
  • strojovna s výtokem (ve strojovně je instalována jedna plně regulovatelná turbina Kaplan a s přímým převodem na asynchronní generátor o instalovaném výkonu 160 kW)
  • kabelová přípojka

Mezi hlavní přínosyprojektu patří ekologicky čistá výroba elektrické energie, využití obnovitelných zdrojů energie a snížení emisí CO2.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení Datum ukončení 1. 10. 2012 15. 12. 2013
Celkové způsobilé výdaje 12 555 005 Kč
Celková požadovaná dotace 2 511 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 20%