3.1 EED02/650 Snížení energetické náročnosti v Pivovaru Litovel – Olomoucký kraj

Cílem podpořeného projektu byla realizace energetických úspor zaměřených na využití odpadního tepla, rekonstrukci tepelného zdroje a snížení tepelných ztrát objektů.

Charakteristika žadatele

Společnost Pivovar Litovel, a.s. patří mezi významné producenty piva v České republice a svojí velikostí výroby a prodeje se řadí mezi největších pivovary v ČR.

V rámci holdingového uspořádání patří společně s pivovary HOLBA a Zubr do skupiny PMS Přerov, a.s. která je čtvrtým největším producentem piva v ČR. K 31. 8. 2008 podnik zaměstnával 171 zaměstnanců,čímž se Pivovar Litovel, a.s. řadí mezi významné zaměstnavatele v regionu okresu Olomouc.

Popis projektu

Předmětem projektu byla realizace energetických úspor prostřednictvím investičních projektů zaměřených na využití odpadního tepla, rekonstrukci tepelného zdroje a snížení tepelných ztrát objektů. Konkrétně pak šlo o rekonstrukci horkovodního hospodářství varny a výměny stávajícího zdroje tepla za nový zdroj. Po realizaci opatření tak došlo ke snížení spotřeby prvotních energetických zdrojů – hlavně snížení spotřeby zemního plynu.

Pro firmu Pivovar Litovel bylo snížení spotřeby primárních energetických zdrojů vítané a zároveň napomohlo v následných aktivitách, které vedly ke snižování spotřeby tepelné energie a spotřeby vody. Projekt napomohl firmě nejen k ekologicky šetrné výrobě zboží, ale rovněž ke zlepšení fungování a modernizaci výroby.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 3. Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení Datum ukončení 1. 7. 2009 31. 3. 2012
Celkové způsobilé výdaje 15 032 400 Kč
Celková požadovaná dotace 6 012 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%