3.1 EED02/633 MVE Tanvald – Liberecký kraj

Cílem podpořeného projektu byla rekonstrukce malé vodní elektrárny Tanvald na řece Desné a na řece Kamenici.

Charakteristika žadatele

Společnost GIVERNY, a.s., založená v roce 2003, se od svého vzniku zaměřuje na vyhledávání vhodnýchinvestičních příležitostí, a to především v oblasti energetiky, resp. obnovitelných zdrojů.  Doposud v oboru energetických staveb realizovala společnost již několik projektů. Je spolumajitelem MVE Josefův Důl u Mladé Boleslavi a realizovala rekonstrukci MVE Semily – Řeky.

Popis projektu

Cílem předkládaného projektu byla rekonstrukce malé vodní elektrárny Tanvald na řece Desné a na řece Kamenici. Původní úroveň MVE Tanvald byla velice špatná. Stavební objekty byly zchátralé a řada konstrukcí byla narušená.  Zařízení pro odběr, přívod a čištění vody nebyla schopna plnit svoji funkci. Původní technologie elektrárny byla zastaralá a nesplňovala celou řadu norem z oblasti bezpečnosti provozu.

Předmětem podpořeného projektu byla generální oprava odběrných míst jak z řeky Kamenice, tak i z řeky Desné, nová stavidla, oprava jezových těles, talkového převaděče, opravné práce na vyrovnávací věži a na vodním zámku, oprava vlastní strojovny MVE a stavební práce spojené s instalací nových turbín a osazení nové technologie (turbíny, generátory, atd.).

Po rekonstrukci vyhovují všechna zařízení MVE Tanvald platným vyhláškám a předpisům a elektrárna splňuje veškeré současné požadavky kladené na obnovitelné zdroje energie, tj. bezpečnost provozu, neovlivňování životního prostředí, neovlivňování elektrické sítě, automatický bezobslužný provoz, maximalizace dodávky elektrické energie vyrobené z obnovitelného zdroje a maximální využití potenciálu dané lokality.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení Datum ukončení 20. 3. 2009 30. 9. 2012
Celkové způsobilé výdaje 43 700 000 Kč
Celková požadovaná dotace 13 110 000Kč
Míra podpory dle žádosti 30%