3.1 EED02/574 Zlepšení tepelně technických vlastností správní budovy společnosti Lias Vintířov – Karlovarský kraj

Předmětem podpořeného projektu bylo zlepšení tepelně technických vlastností budovy sídla společnosti, čímž dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.

Charakteristika žadatele

Lias Vintířov je výrobcem lehkého expandovaného kameniva Liapor včetně širokého spektra jeho aplikací. Společnost již vyvinula a vyvíjí řadu inovačních postupů pro široké uplatnění Liaporu. Mezi finální produkty patří lehké betony, betonové prefabrikáty, vibrolisované tvarovky z lehkého, ale i normálního betonu, betonové prvky pro zahradní architekturu.

Popis projektu

Předmětem projektu je zlepšení tepelně technických vlastností budovy sídla společnosti Lias Vintířov. Jedná se o dvojpodlažní nepodsklepenou budovu ze sedmdesátých let, jejíž dřevěná dvojitá výklopná okna jsou na konci životnosti. Cílem projektu je tedy venkovní zateplení a výměna stávajících zcela nevyhovujících oken správní budovy, čímž se přispěje ke snížení energetické náročnosti budovy.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení  Datum ukončení 30. 8. 2010 19. 11. 2010
Celkové způsobilé výdaje 1 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 500 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%