3.1 EED02/528 Malá vodní elektrárna – Středočeský kraj

Předmětem podpořeného projektu je rekonstrukce malé vodní elektrárny na toku Labi, umístěné pod mostní konstrukcí v Kolíně.

MVE Kolín

Charakteristika žadatele

Firma MVE Kolín, s.r.o. byla založena v roce 2009 s cílem zrekonstruovat a následně provozovat rodinnou elektrárnu v Kolíně. Hlavním předmětem podnikání společnosti je vlastnictví vodní elektrárny Kolín a její plánovaná rekonstrukce a následná výroba a prodej elektrické energie.

Popis projektu

Předmětem projektu, který byl podpořen v rámci programu EKO - ENERGIE, je rekonstrukce malé vodní elektrárny na toku Labi, umístěné pod mostní konstrukcí v Kolíně.

Před realizací projektu byla vodní elektrárna Kolín v havarijním stavu a tudíž dalšího provozu neschopná. Turbíny MVE byly sice stále funkční, ale na sklonku životnosti a stále častěji docházelo k poruchám. Kromě toho také docházelo k únikům oleje a zvyšovalo se tak riziko kontaminace řeky.

V rámci rekonstrukce došlo ke kompletní výměně technologie, tzn. k výměně turbín za moderní Kaplanovy turbíny, včetně příslušenství jako nových generátorů, elektroinstalace, kontrolní elektroniky, čistění jemných česlí. U zbývajícího soustrojí byla provedena generální oprava turbíny včetně převodovky, převinutí generátoru a byl také instalován nový hydraulický agregát regulátoru turbíny a celé soustrojí bylo osazeno čidly, aby ho bylo možné rovněž provozovat automaticky. Do projektu byly také zahrnuty nezbytné stavební úpravy objektu.

Po dokončení rekonstrukce bude elektrárna poskytovat výrazně vyšší výkon, zvýší se spolehlivost a ekologická bezpečnost vodního díla.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko - energie
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 5. 2010 30. 9. 2012
Celkové způsobilé výdaje 82 179 235 Kč
Celková požadovaná dotace 24 653 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 30%