3.1 EED02/455 Projekt využití odpadního tepla a další opatření – Královéhradecký kraj

Cílem podpořeného projektu bylo snížení energetické náročnosti výroby.

VEBA

Charakteristika žadatele

Společnost VEBA a.s. patří mezi největší textilní výrobce v ČR i v celoevropském měřítku. Zabývá se výrobou tkanin, jejich úpravou (zušlechtěním) i výrobou konfekčních produktů především v oblasti bytového průmyslu (ložní soupravy, ručníky, župany atd.). Společnost se zaměřuje na vysoce kvalitní technologie, produkty a služby pro náročné trhy v Evropě, USA a Kanadě. Od poloviny 90. let se společnost výrazně orientuje na západoafrické a středoafrické trhy, kde rychle narůstá poptávka po tradičním oděvním materiálu - africkém brokátu. Pro tyto trhy již společnost VEBA a.s. vyvinula specifické kvality brokátu (materiálově, konstrukčně i úpravárensky), které zajišťují neustálý růst poptávky a dosahovaných tržeb na afrických i západoevropských trzích. V tomto sortimentu patří již v současnosti společnost mezi tři nejvýznamnější světové výrobce a dodavatele.

 

Popis projektu

Cíle projektu se zaměřují především na níže uvedené oblasti:

  • využití odpadní energie v průmyslových procesech,
  • modernizace stávajících zařízení na výrobu tepelné energie pro vlastní potřebu vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti,
  • zavádění a modernizace systémů měření a regulace,
  • modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla,
  • zlepšování tepelně technických vlastností budov.

Projekt je zaměřený na realizaci aktivit v rámci dvou výrobních závodů společnosti, které jsou umístěny v lokalitách Broumov – Olivětín a Police nad Metují.

Předkládaný projekt bude mít významný vliv na udržení a posílení pozice společnosti VEBA a.s. jako předního výrobce afrického brokátu.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení Datum ukončení 30. 6. 2010 30. 3. 2011
Celkové způsobilé výdaje 29 883 000 Kč
Celková požadovaná dotace 11 953 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%