3.1 EED02/148 MVE Červený mlýn – Jihočeský kraj

Cílem podpořeného projektu bylo vybudování MVE Červený mlýn na řece Lužnici.

MVE Červený Mlýn

Charakteristika žadatele

Příjemcem dotace je pan Vladimír Čermák.

Popis projektu

Projekt MVE Červený mlýn byl realizován v k.ú. Nuzice, obec Týn nad Vltavou, řeka Lužnice, ř.km 7,1. Pro výrobu el. energie je používána vodní turbína typu Semi Kaplan (přímoproudá) o výkonu  75 kW, osazená ve strojovně vybudované na náhonu a odpadu stávajícího vodního kola.

MVE se nachází na vodohospodářských objektech souvisejících s bývalým provozem mlýna. Veškeré pozemky staveniště i objektu mlýna jsou v majetku žadatele.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje
Program Ekoenergie
Datum zahájení Datum ukončení 1. 9. 2009  31. 12. 2011
Celkové způsobilé výdaje  12 070 000 Kč
Celková požadovaná dotace  3 621 000 Kč
Míra podpory dle žádosti  30%