3.1 EED02/063 MVE Beroun - Kraj Středočeský

Záměrem podpořeného projektu bylo vybudovat MVE na levém břehu řeky Berounky a zajistit tak mimo výroby elektřiny i optimální využití hydroenergetického potenciálu lokality.

MVE Beroun

CHARAKTERISTIKA ŽADATELE

Příjemcem dotace a realizátorem projektu ej společnost Renoenergie a.s., která již vybudovala uvedla do provozu tři další malé vodní elektrárny (MVE Libočany, MVE a Rybí přechod Bulhary a MVE Lovosice Píšťany).

POPIS PROJEKTU

Jedná se o novostavbu příjezové průtočné MVE na levém břehu řeky Berounky u Velkého jezu v Berouně v ř.km 35,564. MVE má max. hltnost až 30 m3/s se spádem až 3,5 m, instalovaný výkon 800kVA.

MVE pracuje v automatickém bezobslužném provozu, paralelně se sítí, v součinnosti s hladinovou regulací a zabezpečovací automatikou. Hladinová regulace elektrárny mimo jiné zaručuje přednostní průtok vody do peřejnatého rybího přechodu, který byl nově vybudován v okolí strojovny. Má délku 128 metrů, šířku u dna asi tři metry a umožňuje oboustrannou bezpečnou migraci ryb.

Cílem projektu je mimo výroby elektřiny i optimální využití hydroenergetického potenciálu lokality, ve zlepšení průtoků při povodních a ve zlepšení ledových stavů. Velkého jez byl v rámci projektu upraven z pevného na pohyblivý. Jez má dnes tři pole se dvěma středovými pilíři, přičemž v každém poli jsou dvě jednostranně ovládané klapky, které zahradí vodu až do výšky 1,4 m. Jejich sklápěním je nyní možné dodržovat v nadjezí stálou hladinu vody až do průtoku jednoleté povodně. Při ní budou klapky zcela sklopeny a díky pevné koruně jezu, která je o 90 cm nižší, než byla předchozí, se sníží hladiny povodňových průtoků. V zimě zase manipulace s pohyblivými klapkami umožní neškodně převádět ledy.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 3.1 Obnovitelné zdroje a úspory energie
Program Ekoenergie
Datum zahájení  Datum ukončení 14. 1. 2009 30. 6. 2011
Celkové způsobilé výdaje 98 300 000 Kč
Celková požadovaná dotace 29 490 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 30 %