3.1 EED 03/545 Zlepšení tepelně-technických vlastností podnikatelského objektu společnosti GEMINI oční centrum, a.s. – Zlínský kraj

V rámci podpořeného projektu byla realizována stavební a strojní opatření, jejichž prostřednictvím došlo ke zlepšení tepelně-technických vlastností pracoviště společnosti Gemini, a. s.

GEMINI

Žadatelem byla soukromá oční klinika Gemini, a. s. sídlící v Průhonicích. Společnost nabízí služby v oblasti odstraňování očních vad. Centrum pracuje s nejmodernějšími lasery, ke kterým patří unikátní 6D laser SCHWIND AMARIS 1050, femtosekundový laser Z6 a Crystal Line nebo laser VICTUS. Gemini, a. s. provozuje největší síť moderních laserů pro korekci očních vad v ČR.

Klinika Gemini a. s. nabízí své služby v pěti městech v České republice, a to ve Zlíně, Praze, Českých Budějovicích, Ostravě a Brně.  Kromě toho má i zahraniční pracoviště ve Vídni.

Popis projektu

Cílem projektu bylo zlepšení tepelně-technických vlastností podnikatelského objektu, zlínského pracoviště společnosti Gemini s. r. o. Před uskutečněním projektu vykazovalo stavebně technické řešení budovy vzhledem k současným požadavkům na tepelně-izolační parametry mnoho nedostatků. V rámci podpořeného projektu byla provedena řada stavebních, strojních a technologických opatření, která zahrnovala mj. kompletní výměnu okenních a dveřních výplní, instalaci reflexních skel či rekonstrukci vzduchotechnického systému.

Na základě realizace projektu společnost dosáhla významných úspor ve spotřebě energií a snížila tak vliv svých podnikatelských aktivit na životní prostředí.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 12. 2010 31. 5. 2013
Celkové způsobilé výdaje 14 555 000
Celková požadovaná dotace 7 277 000
Míra podpory dle žádosti 50%