2.2RV02/027 Pořízení ofsetového tiskového stroje za účelem rozvoje výroby tiskárny – Liberecký kraj

V rámci realizace podpořeného projektu byl pořízen moderní pětibarevný ofsetový tiskový stroj, který má vyšší technické a užitné parametry, než dřívější tiskařské vybavení žadatele.

Foto č. 1

Charakteristika žadatele

Společnost RUCH spol. s.r.o., působící na českém trhu již od roku 1991, podniká v oblasti polygrafického průmyslu. V začátcích činnosti firmy byl nosným programem tisk palubní literatury pro ŠKODA AUTO, a.s.. V současné době společnost vyrábí především dvoubarevné návody, barevné reklamní prospekty a katalogy, barevné letáky, diáře a kalendáře.

Společnost sídlí ve vlastním objektu nedaleko centra Liberce a v nedávné době otevřela druhou provozovnu v Hejnicích.

Popis projektu

Předmětem projektu, který byl podán v rámci programu ROZVOJ, bylo pořízení moderního pětibarevného ofsetového tiskového stroje, který má vyšší technické a užitné parametry, než dřívější tiskařské vybavení žadatele. Předchozí technologie se vyznačovala nedostačující kvalitou tisku a malou efektivitou výroby. Realizací projektu došlo k zefektivnění výrobního procesu a k navýšení jeho kapacit, což je významný faktor v konkurenčním boji. Strategickým cílem projektu bylo posílit a upevnit pozici firmy na trhu. Nová technologie, jejíž nákup byl podpořen z dotace, byla umístěna v nově vybudované provozovně společnosti v Hejnicích, čímž došlo k rozvoji společnosti a k vytvoření nových pracovních míst.

Realizace projektu představuje významný přínos ne jen pro žadatele samotného, ale také pro celý Liberecký kraj. Přínosy nové technologie se projeví ve zlepšení životního prostředí a zvýšení zaměstnanosti v regionu s vysokou nezaměstnaností.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program Rozvoj
Datum zahájení  Datum ukončení 1.9.2009 28.2.2011
Celkové způsobilé výdaje 33 400 000 Kč
Celková požadovaná dotace 20 000 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%