2.2 RV03/982 Inovace technologického postupu při zpracování pryžových výrobků – Moravskoslezský kraj

Záměrem podpořeného projektu, který byl realizován v rámci programu ROZVOJ, bylo pořízení technologie pro řezání pryže vodním paprskem.

foto č. 1

Charakteristika žadatele

STOMIL CZ s.r.o. sídlící nedaleko Krnova je firmou zastupující na českém trhu polské výrobce pryžových výrobků již od roku 1996. Vedle obchodní činnosti s pryží a pryžovými výrobky společnost vyprofilovala i výrobní činnost, která spočívá ve stále preciznějším zpracování pryže v různé výrobky – např. výroba plochých těsnění, pryžových dorazů či stěračů dopravníkových pásů. Vzhledem k dlouholeté zkušenosti zaručuje zákazníkům kvalitní výrobky a spolehlivou spolupráci.

Popis projektu

Předmětem projektu bylo pořízení technologie pro řezání pryže vysokotlakým vodním paprskem. Tato technologie je schopna řezat mimo jiné i plasty, sklo a kámen. Skládá se z řezacího stolu s mechanickým naklápěním, CNC řídicího systému vč. SW, tlakového systému a dávkovače pro abrazivo.

Díky pořízené technologii je umožněno produkovat výrobky v mnohem vyšší kvalitě, variabilitě, rychlosti a množství. Investice má i ekologický rozměr, protože se jedná o jedinou technologii pro tvarové řezání, při které nedochází ke vzniku škodlivých zplodin.

Úspěšná realizace projektu zajistila společnosti možnost realizace nových zakázek ve špičkové kvalitě s pozitivním dopadem na oblast životního prostředí. Dále došlo k významnému zvýšení efektivnosti výrobního procesu, což se projevilo v dalším růstu výkonů a konkurenceschopnosti společnosti. Uskutečněním projektu došlo k udržení stávající zaměstnanosti a k vytvoření nových pracovních míst ve společnosti. Přínosem projektu je i vyvážený rozvoj hospodářsky slabého regionu Bruntál.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 – Podpory nových technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program Rozvoj
Datum zahájení Datum ukončení 1. 1. 2012 31. 8. 2012
Celkové způsobilé výdaje 3 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 1 200 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%