2.2 RV03/603 Technologický rozvoj firmy CYPRIÁN – Moravskoslezský kraj

Záměrem podpořeného projektu bylo pořízení uceleného souboru nových technologických zařízení pro výrobní činnost v oblasti sváření, vysekávání atd.

technologické zařízení firmy Cyprián

Charakteristika žadatele

Firma se specializuje na strojírenskou výrobu. Provozovna společnosti CYPRIÁN, s.r.o. se nachází v městské části Ostrava – Martinov. Firma vyrábí plechové díly, které jsou tvářeny na CNC strojích, svařovány a broušeny. Jedná se většinou o díly ke krbům a kotlovým tělesům (největší podíl výroby).

Popis projektu

Hlavním důvodem realizace projektu byla trvalá a rostoucí poptávka po výrobcích této firmy ze strany stálých zákazníků a také poptávka po výrobcích s vyšší užitnou vlastností jako je např. povrchová úprava výrobků.

Předmětem realizace projektu bylo pořízení uceleného souboru nových technologických zařízení pro výrobní činnost v oblasti tváření, svařování, vysekávání a kompletace výrobků z plechových tabulí. Základní a zároveň velmi náročné typy pořizovaného technologického zařízení (jak z hlediska ceny, tak užitné  hodnoty zařízení) jsou rozděleny do dvou oblastí využitelnosti  zařízení :

Pro oblast obrábění a úpravu kovů byla pořízena tato technologie:

  • bodové zařízení (spojovač plechů)
  • svařovací inventor
  • vrtačka sloupová
  • pásová pila na kov
  • ohraňovací lis
  • laserový řezací stroj
  • odsávání

Pro oblast lakovací technologie:

  • lakovací sestava pro mokré lakování - povrchová úprava kovu

Nově pořízené technologické zařízení znamená zvýšení konkurenceschopnosti a pružnosti na trhu, došlo k rozšíření portfolia poskytovaných výrobních služeb a umožňuje vyrábět vlastní výrobky bez dosavadní nezbytné kooperace s dodavateli. Tím došlo ke zvýšení samostatnosti podniku a posílení jeho nezávislosti na externích dodavatelích. Společnost CYPRIÁN, s.r.o. může svým zákazníkům díky pořízení nových technologií garantovat pevně dohodnuté ceny výrobků, jejich dodací lhůty a hlavně jejich požadovanou kvalitu. Díky pořízení vlastního lakovacího boxu může společnost lakovat vlastní výrobky, a tím snížila svoji závislost na externích dodavatelích.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program Rozvoj
Datum zahájení  Datum ukončení 2.11.2010 31.8.2011
Celkové způsobilé výdaje 6 800 000 Kč
Celková požadovaná dotace 3 400 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%