2.2 RV03/579 Zefektivnění procesu povrchových úprav ve společnosti CVP Galvanika s.r.o. – Jihomoravský kraj

Předmětem podpořeného projektu byl nárůst výkonu a posilování konkurenceschopnosti společnosti díky pořízení nových technologických zařízení.

Charakteristika žadatele

Společnost CVP Galvanika s.r.o., jako ryze česká společnost, byla založena v roce 1992. V současné době se společnost zabývá poskytováním komplexních služeb v oblasti povrchových úprav kovových dílů a součástek, kdy tuto činnost rozvíjí již v několika závodech po celé České republice. Významnou část odběratelů firmy tvoří výrobci nebo dodavatelé automobilového průmyslu, kdy se jedná se o zákazníky s vysokými požadavky na kvalitu a spolehlivost dodaných zařízení a služeb s tím spojených. Mezi nejvýznamnější odběratele automobilového průmyslu patří společnosti GM, VW, Škoda, Renault, Audi, a mnoho dalších.

Popis projektu

Jednoetapový projekt byl realizován v okrese Hodonín, který patří k hospodářsky slabým regionům.

Předmětem projektu byl nárůst výkonů a posilování konkurenceschopnosti společnosti CVP Galvanika s.r.o. díky pořízení nových technologických zařízení a to zakoupením technologie slabě kyselého zinkování, technologického celku pro potahování závěsů, zařízení pro regeneraci lázní, automatického analyzátoru lázní, galvanického zdroje, solné komory a průmyslového rentgenu, souboru energetických opatření a souboru zařízení pro optimalizaci vodního hospodářství. Všechna zařízení byla uvedena do provozu a zařazena do užívání.

Úspěšná realizace projektu zajistila společnosti možnost realizace nových zakázek ve špičkové kvalitě s pozitivním dopadem na oblast životního prostředí. Dále došlo k významnému zvýšení efektivnosti výrobního procesu, což se projevilo v dalším růstu výkonů a konkurenceschopnosti společnosti. Realizací projektu došlo k udržení stávající zaměstnanosti a k vytvoření 1 nového pracovního míst ve společnosti. Přínosem projektu je i vyvážený rozvoj hospodářsky slabého regionu Hodonín.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 – Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program Rozvoj
Datum zahájení Datum ukončení 1. 9. 2010 29. 6. 2012
Celkové způsobilé výdaje 26 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 13 000 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%