2.2 RV03/531 Expresní knihtiskárna TIGRIS – Zlínský kraj

Cílem podpořeného projektu bylo především rozšíření strojového parku společnosti.

Charakteristika žadatele

Společnost TIGRIS, spol. s r.o. je malý podnik se sídlem ve Zlíně. Společnost působí v České republice, ale i na zahraničních trzích. Podnikatelské aktivity byly po celých 16 let její existence směřovány do oblasti reklamy a polygrafie.

V současné době mezi hlavní činnosti společnosti patří tiskové a reklamní služby poskytované firmám zejména v regionu Zlín. Další činností je příprava tiskových matric - tiskových desek na zařízení CTP pro klíčové klienty (spolupracující tiskové provozy), včetně výroby klasických litografií (filmů) na zařízení CTF. V posledních letech si firma vydobyla postavení jak ve Zlínském regionu, tak i v rámci České republiky v oblasti stále rostoucího expresního (digitálního) tisku, ve kterém je vnímána jako výrobce vysoce kvalitních tiskovin v extrémně krátkých dodacích lhůtách. Díky těmto technologiím zavádí nové výrobky a služby z oblasti Print-On-Demand.

Popis projektu

V rámci projektu došlo z převážné části k rozšíření současného strojového parku. Společnost pořídila soubor strojů určených k digitálnímu tisku a knihařskému zpracování těchto vyrobených výtisků. V rámci výroby je tedy možné zhotovit knižní vazby V1, V2, V4 a zejména V8. Na nově pořízených strojích je možné knihařské zpracování výrobků i z jiných tiskáren, což rozšíří portfolio služeb, které jsou v současné době zákazníkovi nabízené. Další výhodou nové technologie bude možnost výroby šitých knih.  Tiskové stroje se budou vyznačovat nižší materiálovou náročností a to z důvodu rychlejší přípravy tisku. Na základě této skutečnosti dojde k redukci odpadu a energie na jednotku produkce. Projekt bude tedy šetrný vůči životnímu prostředí.

Realizace, která bude probíhat ve městě Holešov (region s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností Kroměříž) se pozitivně projeví na zvýšení zaměstnanosti. Společnost předpokládá vytvoření cca 5 nových pracovních míst.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program Rozvoj
Datum zahájení Datum ukončení 1. 2. 2011 31. 12. 2011
Celkové způsobilé výdaje  27 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace  16 200 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%