2.2 RV03/386 Rozšíření technologického parku společnosti o špičkové CNC obráběcí stroje – Moravskoslezský kraj

Záměrem podpořeného projektu je pořízení nových výrobních zařízení se špičkovými technickými a užitnými parametry, která zajistí významné zvýšení efektivity výrobních procesů a růst výkonů společnosti.

Charakteristika žadatele

CNC METAL s.r.o. byla založena na jaře roku 2005 se zaměřením na kovoobráběčství a zámečnictví. V prvních letech existence se zabývala především navazujícími operacemi na zpracování plechů CNC technologií, jako je svařování, broušení a kompletace kovových výrobků a dílů.

Od svého založení se společnost zaměřuje také na výrobu přesných strojírenských výrobků - kovových komponent pro kolejová vozidla (prvky vnitřního vybavení interiérů, vzduchotechniky, prvky stanoviště strojvůdce aj.). Až do roku 2008 byly komponenty pro kolejová vozidla vyráběny nahodile na základě nepravidelných objednávek dle dodané projektové dokumentace. Díky vysoké kvalitě práce byla s významným odběratelem uzavřena v roce 2008 dlouhodobá smlouva o dodávkách, která je v současné době naplňována.

Od roku 2009 je ve společnosti také velmi intenzivně rozvíjeno vývojové a konstrukční oddělení, které umožňuje přicházet na trh s vlastními konstrukčními řešeními dle specifických požadavků zákazníků a nabízet vlastní výrobky dalším odběratelům.

Popis projektu

Hlavním záměrem předloženého projektu společnosti CNC METAL s.r.o. je pořízení nových výrobních zařízení se špičkovými technickými a užitnými parametry, která zajistí významné zvýšení efektivity výrobních procesů a růst výkonů společnosti.

Výroba komponent pro kolejová vozidla je vzhledem ke své technologické náročnosti zatížena vysokým podílem ruční práce, což přináší řadu negativ, zejména v otázkách produktivity, reprodukovatelnosti a stupně zmetkovitosti. Vedení společnosti proto připravilo střednědobý rozvojový plán, jehož záměrem je zvýšení kvality, efektivity a pružnosti výrobních procesů díky doplnění strojového parku o nejmodernější technologická zařízení. Cílem střednědobého rozvojového plánu, ze kterého přímo vychází předložený projekt, je pak zavedení nových možností výroby, růst výkonů a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti CNC METAL s.r.o. na tuzemském i mezinárodním trhu.    

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích
Program Rozvoj
Datum zahájení Datum ukončení 1. 11. 2010  30. 6. 2012
Celkové způsobilé výdaje 33 330 000 Kč
Celková požadovaná dotace 16 665 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%