2.2 RV03/3159 Výroba piva v minipivovaru v Teplicích - Ústecký kraj

Předmětem realizace projektu "Výroba piva v minipivovaru v Teplicích" bylo vybudování minipivovaru.

Charakteristika žadatele:

Žadatelem o dotaci byla paní Gabriela Schönbauerová, projekt byl realizován ve středu města Teplice. Podnikatelská činnost žadatele byla zahájena v roce 2000 a hlavní oblastí podnikání je stravování v restauracích, u stánku a v mobilních zařízeních. Podnikatelské aktivity Gabriely Schönbauerové tohoto projektu jsou soustředěny v lázeňském městě Teplice.

Popis projektu:

Podpořený projekt si kladl za cíl zavedení výroby piva v minipivovaru objektu provozovny, která je ve vlastnictví majitelky paní Gabriely Schönbauerové. V rámci projektu byla pořízena kompletní technologie minipivovaru do objektu Restaurace a minipivovaru v Teplicích. Pořízená technologie byla instalována s maximálním využitím OZE a odpovídá nejvyšším známým požadavkům na minimalizaci odpadu a energetických nákladů na jednotku produkce.

Kapacita minipivovaru je cca 120 - 150 tis. l/rok. Výroba piva je navržena jako dvoufázová pro zachování klasického charakteru českého piva. Minipivovar produkuje čtyři druhy piva.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

2.2 Podpora nových technologií, ICT a vybraných strategických služeb

Program

Rozvoj

Datum zahájení

Datum ukončení

13. 6. 2014

15. 4. 2015

Celkové způsobilé výdaje

11 925 811 Kč

Celková vyplacená dotace

5 962 905 Kč

Míra podpory dle žádosti

50%