2.2 RV03/2738 Modernizace strojního parku společnosti TransTrade CZ s.r.o. - Zlínský kraj

Záměrem podpořeného projektu byl nákup moderního a vyspělého strojního zařízení.

Charakteristika žadatele:

Společnost TransTrade CZ s.r.o., která byla založena v roce 2000, se zabývá přesným obráběním odlitků z šedé litiny a hliníku určených do hydraulických pump. Zabývá se také zpracováním oceli do hydraulických válců a obchodem s neopracovanými odlitky. Převládající činnost žadatele představuje kovoobrábění, povrchová úprava a zušlechťování kovů a zpracování obráběných odlitků. Zpracované výrobky společnosti jsou většinou na zakázku zahraničních odběratelů, kdy na export je určeno až 90 % z celé výroby společnosti. Společnost TransTrade CZ s.r.o. má svou provozovnu v obci Brumov-Bylnice, Valašské Klobouky.

Popis projektu:

V rámci realizace projektu byly pořízeny dva obráběcí stroje - CNC centrum a CNC soustruh, které jsou využívány pro hlavní výrobní činnost žadatele (obrábění dílců určených do hydraulických pump).  Tyto stroje umožnily společnosti TransTrade CZ s.r.o. začít vyrábět produkty s vyšší přidanou hodnotou, které zastaralé zařízení nezvládalo produkovat. Nové produkty dosahují podstatně vyšší kvalitativní úrovně po stránce technologického zpracování, takže splňují požadavky nejnáročnější klientely na tuzemském i zahraničním trhu. Jedná se o nejmodernější dostupné technologie a společnost tak velmi výrazně posílila svou konkurenceschopnost a nabídku nejen v rámci ČR, ale především na mezinárodním trhu, na který je více orientována.

Přínos projektu pro firmu spočívá především v navýšení výrobních kapacit a optimalizaci výrobních procesů, tzn. kratší výrobní časy na jednotku produkce a i snížení spotřeby energií na jednotku produkce. Přinos projektu pro region spočívá v navýšení počtu pracovních míst.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

2.2 Podpora nových technologií, ICT a vybraných strategických služeb

Program

Rozvoj

Datum zahájení

 Datum ukončení

15. 11. 2013

21. 10. 2014

Celkové způsobilé výdaje

7 994 313 Kč

Celková vyplacená dotace

3 997 156 Kč

Míra podpory dle žádosti

50%