2.2 RV03/2621 Modernizace výroby pořízením pracovních stanic na dekoraci a kompletaci svíček - Zlínský kraj

Cílem realizovaného projektu bylo pořízení šesti pracovních stanic pro výrobu svíček.

2.2 RV03/2621 Modernizace výroby pořízením pracovních stanic na dekoraci a kompletaci svíček - Zlínský kraj

Charakteristika žadatele:

Firma UNIPAR se na trhu výroby svíček pohybuje od roku 1991. Krátce po svém založení se začala zaměřovat na výrobu svíček ve vyšších a luxusních standardech a v současnosti firma v této kategorii zaujímá přední pozici na českém trhu. UNIPAR také patří mezi přední světové výrobce vysoce kvalitních interiérových a aromatických svíček. Svíčky jsou vyráběny z parafínu (čistého uhlovodíku) technologií lisování za studena, barvení na povrchu a použitím kapilárního knotu s následným vysokým podílem ručního dotváření a zdobení.

Výrobní program sleduje nejnovější módní trendy, které jsou v souladu s designem dalších interiérových doplňků.

Produkty společnosti směřují přímo ke koncovým klientům - zákazníkům obchodů se značkovými bytovými doplňky, prodejen květin, drogerií, obchodních domů nebo jsou dále distribuovány prostřednictvím obchodních zastoupení v ČR i zahraničí. Firma UNIPAR se nachází v Rožnově p. Radhoštěm, kde je také situována výroba.

Popis projektu:

Stěžejním cílem realizovaného projektu bylo pořízení šesti identických pracovních stanic, které centralizují úkony spojené s dekorováním a kompletací svíček. Před uskutečněním projektu měla společnost UNIPAR pět pracovních stolů určených pro tyto práce, které byly zastaralé, neefektivní a práce na nich byla pro zaměstnance příliš náročná.

S ohledem na růst objemu zakázek ve špičce (v období kompletace zboží pro vánoční trh, tj. srpen - říjen) žadatel zamýšlel nejen modernizovat a technologicky povýšit současný stav techniky, ale také rozšířit počet o jednu pracovní stanici.

Realizace projektu přinesla následující pozitiva:

  • Došlo ke zrychlení a zefektivnění pracovního procesu a optimalizace výroby.
  • Bylo rozšířeno portfolio zákazníků.
  • Došlo k usnadnění a zvýšení komfortu práce zaměstnanců.
  • Je redukován odpad při balení výrobků díky vyšší přesnosti na nových pracovních stanicích.
  • Byla posílena celková konkurenceschopnost firmy na zahraničním i domácím trhu.

 

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

2.2 Podpora nových technologií, ICT a vybraných strategických služeb

Program

Rozvoj

Datum zahájení

Datum ukončení

1. 10. 2013

24. 10. 2014

Celkové způsobilé výdaje

4 520 000 Kč

Celková vyplacená dotace

2 260 000 Kč

Míra podpory dle žádosti

50 %