2.2 RV03/2379 - Pořízení nové progresivní a energeticky úsporné výrobní linky na výrobu a opracování palet - Královehradecký kraj

Předmětem projektu bylo pořízení progresivní a energeticky úsporné technologie pro společnost TALPA, spol. s. r. o.

Charakteristika žadatele:

Společnost TALPA, spol. s. r. o. je dřevozpracující firma, která se nachází ve městě Pilníkov na Trutnovsku. Společnost byla založena v roce 1992 a od svého vzniku se zabývá výrobou palet a dřevěných obalů. Kromě typizovaných EUR palet vyrábí velké množství atypických palet, jednorázových palet a dalších dřevěných obalů (přepravní bedny, zákrytové víka, lešenářské podlahové dílce, nástavné skládací rámy na palety, obalové latění a dřevěné balící prvky).

Cílem společnosti je garantovat všem zákazníkům dodávky kvalitních výrobků, zákaznický servis a zajistit jejich maximální spokojenost za trvale nízké ceny. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému zákazníkovi a respektování jeho individuálních potřeb. Společnost vlastní moderní výrobní areál a neustále investuje do jeho dalšího rozvoje. Mezi zákazníky společnosti patří jak velké výrobní společnosti, tak střední a malé firmy z různých průmyslových odvětví a oborů. V současné době společnost zaměstnává 50 zaměstnanců a vyrábí cca 750.000 ks palet ročně.

Popis projektu:

Předmětem projektu bylo pořízení progresivní a energeticky úsporné výrobní linky na výrobu a opracování palet. Linka se skládá celkem ze tří částí - ze dvou elektromechanických sbíjecích automatů, z plně automatické a flexibilní linky na opracování palet, a dále z variabilního stohovače palet.

Pořízením nové progresivní a energeticky úsporné technologie došlo ke zvětšení výrobní kapacity společnosti a k rozšíření sortimentu produkce, což vedlo k rozšíření odběratelského portfolia. Cílem projektu bylo posílit efektivnost procesů a konkurenceschopnost společnosti na trhu, výrazné snížení spotřeby energie (oproti původnímu stavu cca o polovinu), zvýšení produktivity práce, snížení výrobních nákladů, zvýšení konkurenceschopnosti výrobků na trhu, rozšíření sortimentu vyráběných palet jak z hlediska rozměrů, tak nosností a účelů budoucího použití (univerzální automat) a k přesunu části výroby z ručního pracoviště.

Díky realizaci projektu vzniklo 6 nových pracovních míst na pozici obsluha stroje.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program Rozvoj
Datum zahájení Datum ukončení 1. 11. 2014 6. 11. 2014
Celkové způsobilé výdaje 7 497 000 Kč
Celková vyplacená dotace 3 748 500 Kč
Míra podpory dle žádosti 50 %