2.2 RV03/1843 Pořízení nové špičkové technologie pro dokončující zpracování (Postpress) v polygrafické výrobě firmy GRAFIA NOVA s.r.o. - Zlínský kraj

Předmětem realizovaného projektu bylo pořízení technologie pro zpracování v polygrafické výrobě.

Charakteristika žadatele:

Tiskárna GRAFIA NOVA s.r.o. se zabývá polygrafickou výrobou již od roku 1996. Společnost zpracovává celkové řešení od grafického návrhu až po komplexní polygrafické zpracování zakázky a rozvoz tiskovin: noviny, katalogy, kalendáře, diáře, vizitky, brožury, firemní časopisy, kancelářské tiskopisy, plakáty, hlavičkové papíry, výsekové složky a etikety. Zkvalitnění a zrychlení produkce nastalo v roce 2005 pořízením grafického studia, které bylo v roce 2008 doplněno o fotoateliér.

Popis projektu:

Cílem projektu bylo pořízení nové špičkové technologie pro dokončující zpracování (Postpress) v polygrafické výrobě. Jedná se o vysoce výkonný plně automatický výsekový automat pro výsek a horkou ražbu v segmentu výroby obalů i zušlechtění tiskovin.

Realizace projektu vedla k výraznému zvýšení produktivity práce. Nová technologie pro výsek, horku ražbu a další zušlechtění tiskovin výrazně zvyšuje přidanou hodnotu výrobků a jejich kvalitu. Bylo dosaženo snížení materiálu i odpadu na jednotku produkce a snížení spotřeby energie. Pořízení nové technologie má také pozitivní přínosy pro životní prostředí (vysoká úspora energie), technologie je bezemisní. Dalším pozitivem bylo vytvoření dvou nových pracovních pozic.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

2.2 Podpora nových technologií, ICT a vybraných strategických služeb

Program

Rozvoj

Datum zahájení

Datum ukončení

29. 8. 2014

20. 11. 2014

Celkové způsobilé výdaje

7 499 000 Kč

Celková vyplacená dotace

3 749 500 Kč

Míra podpory dle žádosti

50%