2.2 RV03/1668 CNC ohýbací stroj - kraj Olomoucký

Projekt byl zaměřen na nákup plnoautomatické CNC řízené trnové 3D ohýbačky trubek.

2.2 RV03/1668 CNC ohýbací stroj - kraj Olomoucký

Charakteristika žadatele:

Hlavním předmětem činnosti firmy PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY VLČEK s.r.o. je výroba a dodávka produktů pro energetické a teplárenské celky. Firma nabízí komplexní řešení při výstavbě a rekonstrukci energetických zdrojů v oblasti teplárenství, průmyslových podniků a výtopen – projekci, konstrukci, výrobu, montáž, dodávku a servis těchto celků. Velký objem výroby tvoří široký sortiment zařízení a náhradních dílů pro montáže, opravy, rekonstrukce kotlů a tlakových částí, jako např. konvenční svazky, membránové stěny, komory, přehříváky, ekonomizéry a další tlakové díly pro nejrůznější typy kotlů. Firma vyrábí také speciální kovářské výrobky a příslušenství kotlů, např. kouřovody, vzduchovody, drtiče atd.

Popis projektu:

Předmětem podpořeného projektu byl nákup CNC stroje na ohýbání trubek; výsledné produkty pak slouží pro jednotlivé výrobky tlakových celků kotlů, přehříváků, ekonomizérů a jiných částí kotlů. Stroj umí ohnout trubku v 3D prostoru a to plně automaticky dle předvolených parametrů – ohyb, posuv, natočení.

Před realizací projektu musela společnost ohyby a hadovité plochy nakupovat od dodavatelů, popř. svařovat rovné kusy a oblouky, čímž docházelo ke zvýšení nákladů a nižší kvalitě výsledného produktu. Pomocí nového stroje je firma schopna zefektivnit výrobu, pružněji reagovat na objednávky, vykonávat kvalitnější práci a produkovat konkurenceschopnější výrobky.

Nákupem tohoto stoje firma získala konkurenční výhodu i na mezinárodní úrovni. Díky novému zařízení navíc došlo ke snížení počtu svárů a hadovité plochy se sestaví rychleji s menší energetickou náročností, dochází tedy ke snížení energie na jednotku produkce. Na základě realizace projektu byla vytvořena dvě nová pracovní místa.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program Rozvoj
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 10. 2012 18. 2. 2013
Celkové způsobilé výdaje 4 724 625 Kč
Celková požadovaná dotace 1 417 387 Kč
Míra podpory dle žádosti 30%