2.2 RV03/160 Rozvoj výrobních technologií firmy GRAFIA NOVA s.r.o. – Zlínský kraj

V rámci podpořeného projektu byl pořízen moderní pětibarevný ofsetový tiskový stroj KOMORI Lithrone L520.

Ofsetový tiskový stroj – Grafia

Charakteristika žadatele

Společnost GRAFIA NOVA s.r.o. byla založena v roce 1996 a v průběhu několika let si pořídila potřebné technologie, vybudovala vlastní výrobní prostory a vytvořila kvalifikovaný tým spolupracovníků. Firma zpracovává celkové řešení od grafického návrhu až po komplexní polygrafické zpracování zakázky a rozvoz tiskovin: noviny, katalogy, kalendáře, diáře, vizitky, brožury, plakáty, firemní časopisy, kancelářské tiskopisy, hlavičkové papíry, výsekové složky a etikety. Firma sídlí v Rožnově pod Radhoštěm, kde má vlastní grafické studio i fotoateliér.

Popis projektu

Před pořízením nové technologie firma tiskla na stroji Heidelberg  Speedmaster SM74-5. V rámci projektu Rozvoj výrobních technologií firmy GRAFIA NOVA s.r.o. byl pořízen moderní pětibarevný ofsetový tiskový stroj KOMORI Lithrone L520. Uvedený tiskový stroj umožňuje firmě realizovat větší objem a kvalitu tisku, zkrátil technologický proces výroby a došlo k celkovému snížení nákladů na tisk.Realizace projektu znamená naplnění rozvojové strategie společnosti a vede ke zvýšení konkurenceschopnosti a perspektivnímu růstu firmy.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program Rozvoj
Datum zahájení  Datum ukončení 18.7.2011 31.8.2011
Celkové způsobilé výdaje 7 500 000 Kč
Celková požadovaná dotace 4 500 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%