2.2 RV03/1539 SKY Paragliders a.s. - "Investice do moderních technologií" - Moravskoslezský kraj

Předmětem realizovaného projektu bylo rozšíření a modernizace výroby a padákových kluzáků.

2.2 RV03/1539 SKY Paragliders a.s. - "Investice do moderních technologií" - Moravskoslezský kraj

Charakteristika žadatele:

Sky Paragliders a.s. je českou firmou se specializací na výrobu padákových kluzáků, záchranných systémů pro paragliding a závěsné létání, paraglidingových postrojů a speciálních postrojů pro letecké sporty a veškerého dalšího příslušenství pro paragliding. Realizace vlastního vývoje a výzkumu hlavních padákových kluzáků, modelů pilotních postrojů – sedaček a záložních záchranných systémů členy týmu Sky Paragliders patří mezi významné faktory jedinečnosti a konkurenceschopnosti firmy. Od založení firmy do současnosti vyšlo z konstrukční kanceláře společnosti několik desítek typů padáků.

Již v roce 1988 byla ve Slovinsku založena firma SKY SERVIS, která se později sloučila se svými dlouholetými partnery v České republice a společně vytvořili nový tým ve společnosti SKY PARAGLIDERS. Společnost Sky Paragliders a.s. sídlí ve Frýdlantu nad Ostravicí.

V současné době SKY Paragliders patří mezi 10 největších výrobců padákové techniky na světě a exportuje vlastní výrobky do více než 60 zemí světa.

Popis projektu:

Na základě realizace projektu byly pořízeny nové špičkové technologie pro rozšíření a zefektivnění výroby padákových kluzáků. Jedná se o soubor technologických zařízení a strojů, díky kterým došlo ke zjednodušení a modernizaci výroby.

Nová technologie je rozdělena na 3 technologické celky:

  • Technologie pro střižny, tj. CNC cutter a dělící zařízení,
  • šicí linky,
  • textilní informační systém s propojením na skladové hospodářství.

Zařazení jednovrstvého laserového dělícího CNC zařízení, pořízením moderní šicí linky vybavené automaty a optimalizací toků informací v IS pro optimalizaci výrobních dávek a přesunu materiálů došlo k výrazné úspoře času a minimalizaci vedlejších nákladů v rámci výrobního procesu. Časová úspora umožnila nejen navýšit kapacitu výroby, ale také zlevnila finální produkt, čímž došlo ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Sky Paragliders a.s. na světovém trhu. Díky realizaci projektu byla také vytvořena nová pracovní místa.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

2.2 Podpora nových technologií, ICT a vybraných strategických služeb

Program

Rozvoj

Datum zahájení

 Datum ukončení

31. 5. 2012

25. 2. 2015

Celkové způsobilé výdaje

6 539 872 Kč

Celková vyplacená dotace

1 970 061 Kč

Míra podpory dle žádosti

30%