2.2 RV03/1503 Technologický ROZVOJ společnosti VEZEKO – Vysočina kraj

Předmětem podpořeného projektu bylo pořízení děrovacího CNC stroje.

VEZEKO, s.r.o.

Charakteristika žadatele

Předkladatelem projektu byla společnost VEZEKO, s.r.o. zabývající se primárně výrobou a prodejem přívěsů, návěsů a automobilových nástaveb rozličných typů. Do výrobního portfolia firmy však patří také nestandardní typy těchto produktů, jako jsou přívěsy s hydraulickou rukou, přívěsy pro přepravu letadel či speciální automobilové nástavby šité na míru např. hasičským záchranným sborům.

Společnost VEZEKO s.r.o. sídlí ve Velkém Meziříčí. Rozsahem výroby a vysokým standardem kvality se firma řadí mezi přední výrobce v České republice.

Popis projektu

Projekt " Technologický ROZVOJ společnosti VEZEKO " vycházel z potřeby kvalitativně pozvednout úroveň strojového parku společnosti VEZEKO, s.r.o. Stav původního děrovacího CNC stroje ve společnosti žadatele neodpovídal požadavkům trhu a nárokům kladeným na vysokou přesnost výroby.

Předmětem projektu tedy byla modernizace strojového parku prostřednictvím nákupu nového děrovacího CNC stroje. Pořízením nové technologie došlo ke zvýšení produktivity práce, zlepšení kvality výrobků produkovaných firmou VEZEKO, ke snížení negativních dopadů na životní prostředí a především ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy, která již řadu let působí jako jeden z předních českých výrobců přívěsných zařízení za automobily.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program Rozvoj
Datum zahájení  Datum ukončení 27. 8. 2013 19. 12. 2013
Celkové způsobilé výdaje 8 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 2 400 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 30 %