2.2 RV03/1281 Rozšíření technologického vybavení společnosti LASTING SPORT s.r.o. - Karlovarský kraj

Cílem podpořeného projektu bylo rozšíření stávajícího technologického vybavení pro výrobu funkčního prádla.

2.2 RV03/1281 Rozšíření technologického vybavení společnosti LASTING SPORT s.r.o.

Charakteristika žadatele:

Předkladatelem projektu byla rodinná firma LASTING SPORT s.r.o. sídlící v Sokolově.  Byla založena roku 1991 experty v oboru technologie vývoje a materiálů pro výrobu funkčního prádla a ponožek pro sport, outdoor, lov a jiné sportovní aktivity. Firma exportuje zboží do více než 50 zemí světa. Dodává také do armádních a jiných státních složek. Její výrobky mají 100% původ v České Republice. Díky kvalitě těchto výrobků si firma získala spoustu zákazníků po celém světě. Neustálé zdokonalování technologie výroby společně s použitím nejmodernějších trendů jak v grafickém zpracování designů, tak při výběru materiálů zajišťuje vysokou konkurence schopnost výrobků LASTING na všech trzích.

Popis projektu:

Záměrem projektu bylo pořízení dvou pletacích strojů pro výrobu bezešvého (seamlessového) funkčního prádla.Nové technologie umožňují výrobu úpletů různých velikostí (pro dospělé i juniory).

Použitá technologie umožňuje výrobu produktů, u kterých je možno kombinovat víc gramáží v zónách s vysokou elasticitou a tím schopné přizpůsobovat konturám těla. Pomocí této technologie jsou tak v jednom díle pleteniny vytvořeny jak zóny kompresní, tak i ventilační. Prodyšná síťovina je použita na nejvíce zahřívajících se partiích těla a vyšší gramáž vlákna na citlivých místech. Možnost výroby s minimálním počtem švůa ověřenou kombinací materiálů je pak předpokladem vysoce kvalitních produktů.

Díky realizaci projektu došlo k zefektivnění výrobní činnost společnosti – zvýšila se produktivita práce, byla zlepšena kvalita produkce a došlo k rozšíření nabízeného sortimentu.  Společnost LASTING SPORT s.r.o. dokáže lépe reagovat na tržní poptávku, což posílilo její pozici a konkurenceschopnost a to zejména na zahraničních trzích. Uskutečnění projektu dále přispělo k materiálovým a energetickým úsporám.

Na základě realizace projektu bylo vytvořeno nové pracovní místo.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program Rozvoj
Datum zahájení Datum ukončení 1. 9. 2014 20. 6. 2014
Celkové způsobilé výdaje 5 490 147 Kč
Celková požadovaná dotace 2 196 058 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%