2.2 RV03/109 Formátovací linka velkoplošných materiálů - kraj Jihomoravský

Podpořený projekt si kladl za cíl pořízení automatizované formátovací linky na pořez velkoplošných materiálů ze dřeva.

2.2 RV03/109 Formátovací linka velkoplošných materiálů

Charakteristikažadatele:

Firma BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s., která se řadí mezi přední tuzemské výrobce nábytku, byla založena v roce 1989. Od roku 1991 se firma specializuje na sériovou výrobu čalouněného nábytku. Svojí specializací je největším výrobcem lehacího nábytku v České republice. Firma vyrábí nejen válendy a dvoulůžka všech typů, ale také pohovky. Je rovněž významným producentem lamelových roštů.

Své zboží firma prodává v síti smluvních odběratelů v celé České republice, část produkce směřuje do zahraničí. Zahraničními odběrateli jsou firmy z Německa, Rakouska, Slovenska, Maďarska, Švýcarska a Španělska.

Popis projektu:

Předmětem projektu bylo pořízení moderní plně automatizované formátovací linky na pořez velkoplošných materiálů ze dřeva, které jsou dodávány prvotními zpracovateli. Tato technologie se skládá ze čtyř spolu souvisejících částí, kterými jsou:

  •  CNC zásobník materiálu a vkládací manipulační zařízení,
  •  úhlové nářezové CNC centrum se dvěma kolmo na sebe uloženými řezacími agregáty,
  •  automatické odebírací a třídící CNC manipulační zařízení,
  • optimalizační, třídící a evidenční SW.

Pořízení nové technologie přineslo žadateli řadu důležitých přínosů, mezi které patří například navýšení kapacity produkce, odstranění náročné ruční práce obsluhy strojů, optimalizace procesů výroby, recyklace odpadu z linky, přesnější evidence ve výrobě apod. Dalším přínosem projektu bylo vytvoření dvou nových pracovních pozic pro obsluhu formátovací linky.

Na základě uskutečnění projektu došlo ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. v regionu Střední a východní Evropy, který je jeho cílovým trhem.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 2.2 – Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program Rozvoj
Datum zahájení 1.6.2010 Datum ukončení 30. 10. 2011
Celkové způsobilé výdaje 17 746 786Kč
Celková požadovaná dotace 8 873 393Kč
Míra podpory dle žádosti 50%