2.2 RV03/1061 Nákup strojního a technického vybavení - Olomoucký kraj

Cílem podpořeného projektu bylo zefektivnění výroby a zvýšení užitných a technických vlastností vyráběných strojů.

2.2 RV03/1061 Nákup strojního a technického vybavení, Olomoucký kraj

Charakteristika žadatele:

Firma Miroslav Janků – BSK sídlící v Šumperku vznikla v roce 1994 a je výrobcem řady nástrojů především pro strojírenskou výrobu. Firma se specializuje na nástroje ze slinutých karbidů pro studené tváření a třískové obrábění. V současné době je jediným výrobcem tvářecích nástrojů pro výrobu pevnostních šroubů v České republice. Portfolio zákazníků tvoří české i zahraniční evropské společnosti.

Výrobní program společnosti tvoří:

  • Tvářecí, lisovací nástroje a střižné nástroje ze slinutých karbidů a oceli,
  • nástroje pro obalovou techniku a automobilní průmysl,
  • nástroje pro kování za studena a studené tváření,
  •  výroba přesných dílů dle přání zákazníka.

Popis projektu:

Předmětem tříetapového projektu byl nákup strojního a technického zařízení. V rámci realizace projektu bylo pořízeno následující vybavení:

  • Pětiosé CNC obráběcí centrum,
  • soustružnické CNC obráběcí centrum včetně řídícího softwaru,
  • elektroerosivní drátová řezačka.

Díky zavedení nových technologií výroby je realizována vysoce efektivní výroba nástrojů s vyššími užitnými vlastnostmi. Uskutečnění projektu také posílilo konkurenceschopnost společnosti Miroslav Janků – BSK a umožnilo rozšíření prodeje nových nástrojů. Na základě realizace projektu byly sníženy výrobní náklady a zvýšena výrobní kapacita. Vyšší přidaná hodnota nových nástrojů umožnila vyšší investice do dalšího vývoje firmy. Dále došlo k posílení tržního postavení společnosti v ČR i zahraničí zejména v oblasti výroby tvářecích nástrojů ze slinutých karbidů.

V neposlední řadě byla díky realizaci projektu vytvořena čtyři nová pracovní místa.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program Rozvoj
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 1.2013 7. 11. 2014
Celkové způsobilé výdaje 18 497 503 Kč
Celková vyplacená dotace 7 399 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%