2.2 RV03/079 Zkvalitnění výroby piva ve společnosti CHODOVAR spol. s r.o. pořízením nerezových kádí – Plzeňský kraj

Předmětem podpořeného projektu bylo pořízení nové technologie, čímž dojde ke zvýšení efektivnosti výrobního procesu.

CHODOVAR spol. s r.o.

Charakteristika žadatele

Společnost Chodovar je rodinným pivovarem v Chodové Plané. Rodina Plevkova je pivovarským rodem, který je neodmyslitelně spojen s historií pivovarnictví západních Čech a Českého lesa. Od roku 1992 je Chodovar společností s r.o. a vystupuje na trhu zcela samostatně. Provozy pivovaru prošly od roku 1992 rozsáhlou rekonstrukcí a firma provedla řadu investic za účelem zvýšení kvality a objemu výroby piva. Roční produkce se pohybuje na hranici 60 tisíc hektolitrů piva a stáčené minerální vody. Překrásný historický areál pivovaru je zároveň vyhledávaným turistickým místem. Na objekty pivovaru navazuje pivovarská zahrada, která je místem konání tradičních slavností piva a závodu mistrovství Světa v koulení pivních sudů.

Popis projektu

Pořízením nové technologie dojde ke zvýšení efektivnosti výrobního procesu, což přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení pozice společnosti "CHODOVAR spol. s r.o." na trhu.

V rámci realizace projektu došlo k nákupu nové technologie, která přispěje k odstranění havarijního stavu stávajících betonových kvasných kádí. Nová technologie zlepší technické vlastnosti stávajících betonových kvasných kádí v prostoru spilky, čímž dojde k modernizaci výroby a zkvalitnění výroby piva. Do stávajících betonových kádí byly připevněny kádě nové, nerezové. Dna kádí byly vyspádovány k vypouštěcím otvorům a osazeny vypouštěcími klapkami.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program Rozvoj
Datum zahájení Datum ukončení 1. 11. 2010 31. 3. 2011
Celkové způsobilé výdaje 5 500 000 Kč
Celková požadovaná dotace 2 200 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%