2.2 RV02/339 Nákup nového elektroerozívního obráběcího stroje a lisovacího stroje – Moravskoslezský kraj

V rámci realizace podpořeného projektu došlo k výměně stávající technologie, která již nevyhovovala současným standardům a požadavkům pro výrobu.

Foto č. 1

Charakteristika žadatele

Na základě 30 leté praxe v oboru zpracování plastů založil v roce 1990 Miloslav Paňák svou vlastní firmu pod obchodním názvem „Miloslav Paňák“, od této doby firma úspěšně rozvíjí své aktivity.

Hlavním zaměřením firmy Paňák, která má 20 letou tradici ve výrobě lisovacích nástrojů a zpracováním plastů, je vývoj, výroba a montáž dílů z plastů. Cílem firmy je její neustálý rozvoj ve všech oblastech, posilování pozice na tuzemském i zahraničním trhu. Z dlouhodobého hlediska se snaží klást velký důraz na zavádění nových technologií, inovací a kvality ve výrobě. Tyto činnosti jsou směrovány hlavně do automobilového, elektrotechnického, nábytkářského, reklamního a spotřebního průmyslu.

Popis projektu

Předložený projekt plně sledoval cíle programu Rozvoj II jako podporu růstu výkonů a konkurenceschopnosti malých a středních podniků v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti (konkrétně hospodářsky slabém regionu – okres Bruntál).

V rámci realizace projektu došlo k výměně stávající technologie, která již nevyhovovala současným standardům a požadavkům pro výrobu. Nově pořízená technologie zahrnuje nákup elektroerozívního obráběcího stroje a lisovacího stroje. Stroje pracují rychleji a přesněji, s nižšími nároky na spotřebu energie. Kvalitnější a přesnější zpracování výrobků má za následek redukci odpadů. Realizace projektu pozitivně ovlivnila zaměstnanost společnosti, neboť v rámci projektu bylo vytvořeno jedno nové pracovní místo.

Pořízené stroje umožňují pružněji reagovat na poptávku zákazníků a požadavky trhu, čímž si společnost upevnila své postavení na trhu a zvýšila svojí konkurenceschopnost.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program Rozvoj
Datum zahájení  Datum ukončení 1.10.2009 11.8.2010
Celkové způsobilé výdaje 6 500 000 Kč
Celková požadovaná dotace 3 250 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%