2.2 RV02/269 Rozvoj výrobních technologií firmy Miroslav Marek – ALMIPLAST – Zlínský kraj

Cílem podpořeného projektu bylo pořízení tří kusů nových progresivních číslicově řízených obráběcích strojů a tím posílení výrobní kapacity firmy.

obráběcí stroj

Charakteristika žadatele

Firma Miroslav Marek ALMIPLAST je fyzickou osobou. Byla založena v roce 1994 a svou velikostí se řadí mezi malé firmy. Její podnikatelskou filosofií je, v souladu s naplňováním požadavků již o d r. 2004 zavedené normy ISO 9001:2001, co nejlépe split komplikované a náročné požadavky zákazníků s důrazem na kvalitu a rychlost. Nezapomíná samozřejmě na vysokou přidanou hodnotu. Její velmi silnou stránkou je péče o lidské zdroje a koncepčnost technologického rozvoje.

Hlavní částí výrobního programu je výroba vstřikovacích lisovacích forem. Firma je schopna zajistit jejich konstrukci, výrobu i servis.  Mimo vstřikovacích forem vyrábí formy vyfukovací, vakuovací a na gumu a dále také lisovací nástroje a jednoduché jednoúčelové stroje včetně různých upínacích a montážních přípravků.

Popis projektu

Projekt velmi dobře korespondoval s vyhlášeným programem OPPI Rozvoj  a byl v souladu s jeho hlavním cílem, a to „podpořit růst výkonů a konkurenceschopnosti (flexibility) malých a středních podnikatelů vedoucí ke zlepšení jejich pozice na trhu.“

Předmětem projektu bylo pořízení 3 ks nových progresivních číslicově řízených obráběcích strojů. Jednalo se o 5tiosé obráběcí centrum (na obrázku), elektroerozivní drátovou řezačku a rovinnou brusku. Tyto stroje posílily stávající výrobní kapacity firmy. Z technologického pohledu se jedná o špičková zařízení umožňující využití nejmodernějších technologických postupů při výrobě lisovacích forem pro vstřikování plastů. Nahradily dříve používané fyzicky i morálně zastaralé výrobní stroje na stejnou technologii obrábění.

Realizace uvedených investic byla předpokladem pro zachování vysoké úrovně naplňování požadavků zákazníků v oblasti kvality, přesnosti a především rychlosti dodávek lisovacích forem.

Díky realizovanému projektu došlo k růstu produktivity práce, rozšíření výrobních kapacit, zvýšení konkurenceschopnosti firmy a získání nových trhů se zaměřením na velkosériové a vysoce přesné komponenty. Pořízené výrobní stroje splňují standardy kvality dle normy ISO 9001:2001, vyznačují se rovněž nízkými nároky na údržbu, relativně nízkou spotřebou energií a šetrností k životnímu prostředí.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program Rozvoj
Datum zahájení  Datum ukončení 21. 7. 2009 29. 10. 2010
Celkové způsobilé výdaje 7 515 000 Kč
Celková požadovaná dotace 4 509 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%