2.2 RV02/212 Rozšíření souboru strojního vybavení za účelem zvýšení efektivnosti výroby společnosti Speciální technologie, s.r.o. – Moravskoslezský kraj

Předmětem podpořeného projektu byl nákup, instalace a zprovoznění strojního vybavení, které do značné míry zajistí samostatnost a nezávislost společnosti na externí spolupráci.

Foto č. 1

Charakteristika žadatele

Společnost Speciální technologie, s.r.o., založená v roce 2002, se zabývá výrobou ocelových konstrukcí a technologických zařízení, provádí zámečnické a údržbářské práce včetně rekonstrukcí v energetice, chemickém a papírenském průmyslu. Jednu z hlavních činností tvoří dodávky a montáže potrubních systémů pro odsíření a také servis a údržba strojních zařízení.

Od ledna 2010 společnost sídlí ve vlastním objektu v Průmyslové zóně František v Horní Suché, kde je umístěna výrobní i administrativní část společnosti. Tento přesun do nové výrobní haly byl jedním z důvodů, které vedly společnost k obměně souboru stávajícího strojního vybavení, aby lépe vyhovoval kapacitě i dispozici nové haly a vedl ke zvýšení produktivity práce. Původní strojní vybavení bylo nedostatečné a stalo se limitujícím faktorem výroby a rozvoje společnosti.

Popis projektu

Předmětem projektu, který byl podán v rámci programu ROZVOJ, byl nákup, instalace a zprovoznění strojního vybavení (radiální vrtačka, palicí stroj pro dělení profilů, pásová pila, svářečka CO2, mostový jeřáb a další), které do značné míry zajistí samostatnost a nezávislost společnosti na externí spolupráci.

Nové zařízení umožní výrobu kompletního sortimentu ocelových konstrukcí. Společnost bude schopna vlastními zdroji zrealizovat celou zakázku bez omezení rozměry a manipulací, sníží závislost na subdodávkách a zároveň bude moci rozšířit výrobní sortiment a získat nové portfolio klientů, které dříve nebyla schopna z technických důvodů uspokojit. Tímto rozšířením se otevřou dveře pro vstup do dalších projektů a zároveň bude možné zvýšit kapacitu a přijmout další zaměstnance do výroby.

Realizace projektu povede k rozvoji a zvýšení konkurenceschopnosti firmy s pozitivním dopadem na zaměstnanost v okrese Ostrava.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program Rozvoj
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 8. 2009 31. 8. 2010
Celkové způsobilé výdaje 2 250 000 Kč
Celková požadovaná dotace 1 328 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%