2.2 RV02/105 Nákup tří vozíkových pecí – Jihomoravský kraj

Cílem projektu bylo vylepšit technologické vybavení výrobny pekařských a cukrářských výrobků nákupem třech nových vozíkových pecí.

Výrobna pekárenských a cukrárenských výrobků

Charakteristika žadatele

Žadatel pan Petr Příkaský podniká v oblasti výroby pekárenských a cukrářských výrobků již od roku 1991, kdy otevřel svou první pekárenskou provozovnu. V roce 2001 v návaznosti na vysokou poptávku po jeho výrobcích rozšířil svoji výrobu o další provozovnu a zřídil vlastní prodejny, kterých v současné době vlastní devět.

Široký sortiment pekárenských výrobků od něj odebírá až 20 odběratelů a mezi nejvýznamnější a nejznámější z nich patří spotřební družstva Jednota. Žadatel zaměstnává více než 60 stálých zaměstnanců a tím se řadí mezi významné zaměstnavatele v regionu.

Popis projektu

Cílem projektu, který byl podán v rámci programu ROZVOJ, bylo vylepšit technologické vybavení výrobny pekařských a cukrářských výrobků nákupem třech nových vozíkových pecí.

Rozhodnutí uskutečnit tento záměr si vyžádala vysoká poptávka po kvalitních výrobcích a nedostačující stávající technologické vybavení nezaručující stálou kvalitu výrobků, a to z důvodu zastaralých pecí. 

Nové pece, nakoupené v rámci projektu, zaručují vysokou kvalitu pečení pro široký sortiment výrobků a vyznačují se jednoduchou obsluhou při optimální bezpečnosti práce, úsporným tepelným systémem šetřícím energii a velmi snadným čištěním. Nákupem těchto nových strojů zvýši žadatel kvalitu svých výrobků, uspokojí zvýšenou poptávku po svých produktech ze strany zákazníků a celkově bude mít realizace záměru významný kladný dopad na zvýšení konkurenceschopnosti firmy a udržení její pozice na trhu. Tyto nové pece zároveň snižují náklady na spotřebu energie, a tak se díky realizaci projektu výroba stane šetrnější k životnímu prostředí.

Realizace projektu povede k rozvoji a zvýšení konkurenceschopnosti firmy s pozitivním dopadem na zvýšení zaměstnanosti v regionu.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program Rozvoj
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 12. 2009 30. 4. 2011
Celkové způsobilé výdaje 2 850 000 Kč
Celková požadovaná dotace 1 425 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%