2.2 RV02/045 Nákup nového pěti barvového ofsetového tiskového stroje za účelem zvýšení produktivity, flexibility a rychlosti tisku– Karlovarský kraj

Předmětem podpořeného projektu bylo pořízení nových pěti barvových ofsetových tiskových strojů a posílení tak konkurenceschopnosti společnosti a její pozice na trhu.

Ofsetový tiskový stroj

Charakteristika žadatele

Tiskárna GARMOND spol. s r.o. byla založena roku 1992. Od svého založení je zaměřena na klasický ofsetový tisk. Postupem času byla pořízena některá zařízení pro knihařské zpracování, později i s výsekem, vlastní osvitovou jednotkou či laminováním. Od založení je dlouhodobou strategií tiskárny Garmond udržení technologické a kvalitativní převahy nad svými konkurenty. Strategickým cílem tiskárny je patřit mezi špičkově vybavené tiskárny na úrovni celé České republiky. Nákupem nového tiskového stroje dojde v souladu se strategií k využití moderní technologie a k zvýšení efektivnosti procesů a nových možností tisku.

Popis projektu

Projektový záměr společnosti Tiskárna GARMOND spol. s r.o. měl za cíl významně posílit konkurenceschopnost firmy, růst výkonů, kvality, přidané hodnoty a zlepšit pozici na trhu se zachováním a udržením stávajících pracovních míst.

V rámci realizace projektového záměru byl pořízen, instalován a uveden do provozu nový pěti barvový archový ofsetový tiskový stroj pro potiskování substrátů do formátu A2 (480 x 660 mm) v rozmezí tloušťky 0,04 – 0,8 mm včetně řídícího softwaru. Jedná se o moderní technologii s vyššími technickými a užitnými parametry, která patří mezi špičky ve svém oboru.

Nákupem tohoto stroje společnost rozšířila své portfolio služeb a produktů, čímž došlo k pokrytí širšího spektra zákazníků v regionu, České republice i v zahraničí.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program Rozvoj
Datum zahájení  Datum ukončení 30.6.2010 4.3.2011
Celkové způsobilé výdaje 18 220 000 Kč
Celková požadovaná dotace 11 292 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%