2.2 RV01/012 Pořízení automatické lakovací linky na povrchové dokončení nábytkových dílců – Olomoucký kraj

Cílem podpořeného projektu bylo pořízení nové automatizované montážní a balící linky, což povede ke zvýšení efektivity výrobního procesu.

Charakteristika žadatele

Společnost HANÁK NÁBYTEK, a.s. vznikla v roce 2000 a v současné době nabízí jeden z nejprodávanějších programů nábytku do kuchyní, obývacích pokojů, ložnic, vlastní produkce v nejvyšší kvalitě. Současně s rozšiřováním výrobních prostor ve výrobním areálu Popůvky-Kojetín (okres Přerov) zavedla společnost do výrobního procesu vysoce moderní a produktivní technologie. Stanovená odbytová politika umožnila společnosti postupně posilovat pozici nejen na tuzemském trhu, kde v současné době zásobuje svými výrobky cca 60 tuzemských značkových prodejen, ale také v zahraničí, kde v současné době dodává výrobky do 16 zemí světa (58 prodejen).

Popis projektu

Jedno etapový projekt s názvem „Pořízení automatizované montážní a balící linky nábytkových dílců“ byl realizován společností HANÁK NÁBYTEK, a.s. v období 10/2010 – 06/2012 v místě realizace Kojetín, v okrese Přerov, který patří k hospodářsky slabým regionům.

Předmětem projektu bylo zkrácení výrobního času, zvýšení efektivity a produktivity výrobního procesu, kvality a přesnosti vyráběných nábytkových prvků a to zakoupením automatizované montážní a balící linky hotových výrobků v celkové investici 33 853 484 Kč.

Nová montážní linka se skládá ze čtyř výkonových uzlů – olepování dílců, CNC vrtacího automatu s automatickým narážením pantů a výsuvů, montážního lisu, balící linky. Díky zvýšené kvalitě produkce má projekt pozitivní dopad na posílení tržní pozice společnosti, zejména na lukrativních zahraničních trzích, vyznačujících se poptávkou po luxusním zboží, což společnosti přináší vyšší přidanou hodnotu. Realizací projektu vznikla dvě nová pracovní místa.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program Rozvoj
Datum zahájení Datum ukončení 27. 4. 2007 31. 5. 2008
Celkové způsobilé výdaje 36 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 19 800 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 55%