2.2 ITS03/710 Sociální síť pro handicapované - Disway - Ústecký kraj

Cílem realizovaného projektu bylo přinést platformu pro zdravotně postižené, která jim jednoduše umožní získat představu o bezbariérovosti lokace.

Charakteristika žadatele:

Společnost blue.point Solutions, s. r. o. byla založena současnými majiteli v roce 2002 jako jeden z prvních subjektů v ČR, který se věnoval open-source a Linuxovým řešením. Během několika let se stala jedním z hlavních dodavatelů těchto technologií v ČR, na Slovensku, ale také v zahraničí. Za dobu své existence realizovala řadu projektů pro malé podniky, školy, univerzity, městské úřady, ale i velké organizace, ministerstva a zahraniční firmy. Z původních několika programátorů vznikl profesionální tým několika desítek odborníků, ať už vlastních zaměstnanců nebo spolupracovníků.

V roce 2006 společnost získala statut chráněné dílny a přes 80 % zaměstnanců tvoří zdravotně postižení. Snaží se tak využít mladé a nadané odborníky, kteří mají v ostatních oborech problém zapojit se do pracovního procesu.

Popis projektu:

Projekt DisWay plní funkci komunitní sociální sítě pro zdravotně postižené (ZP). Hlavním smyslem je výměna zkušeností při cestování a inspirace pro možné výlety a dovolené. Vedlejším cílem potom je sdružovat postižené. Po přihlášení uživatel získá svůj profil, ve kterém má množství funkcí (statusy, přidávání bodů, přehledy výletů, přidávání přátel, mapy přátel). Projekt není pouze mapou s body a popisem bezbariérovosti, ale umožňuje předávat si i osobní zkušenosti při cestování ZP.

Projekt Disway je klíčovým projektem společnosti pro vstup na zahraniční trhy. Jde o první projekt s celosvětovým rozsahem. Výsledky projektu tedy mají působnost na několik segmentů:

  • podpora handicapovaných při cestováni v ČR, EU i jinde v zahraničí,
  • získáni podpory od dalších zahraničních i lokálních organizaci podporujících handicapované,
  • využití výsledků k osvětě a informováni o možnostech cestováni mezi handicapovanými.

Na základě realizace projektu vznikla 3 nová pracovní místa.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

2.2 Podpora nových technologií, ICT a vybraných strategických služeb

Program

ICT a strategické služby

Datum zahájení

Datum ukončení

1.12.2013

31.5.2015

Celkové způsobilé výdaje

2 656 000 Kč

Celková vyplacená dotace

1 450 546 Kč

Míra podpory dle žádosti

60 %