2.2 ITS03/513 Systém pro obchodování s elektřinou a plynem - Moravskoslezský kraj

Předmětem řešení projektu byl vývoj nového informačního systému pro obchodování s elektřinou a plynem.

Charakteristika žadatele:

Společnost CYGNI SOFTWARE, a.s. se od svého založení specializuje na dodávku SW řešení pro energetiku v liberalizovaném tržním prostředí. Tato dlouhodobá specializace společnosti umožňuje dodávku kvalitních řešení za příznivou cenu, přičemž zásadní jsou opakovaně využitelné znalosti analytiků a synergické efekty při vývoji software. Společnost byla založena v roce 2003, kdy převzala od společnosti Cygni spol. s.r.o. vývoj a servis systému Lancelot. V současnosti se na vývoji a podpoře systému Lancelot pro několik desítek energetických společností podílí tým zhruba 40 IT profesionálů.

Ke dni 1. 4. 2014 došlo k akvizici společnosti CYGNI SOFTWARE, a.s. společností Unicorn Systems a.s., renomovanou evropskou společností, poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií.

Popis projektu:

Podpořený projekt si klad za cíl vývoj nového informačního systému LANCELOT VEGA pro obchodování s elektřinou a plynem. V rámci vývoje nového systému bylo využito dosavadních mnohaletých zkušeností a poznatků společnosti v této oblasti. V souvislosti s vývojem nového informačního systému byly vypracovány zcela nové části (moduly) systému pro obchodování s elektřinou a plynem. Část projektu byla zpracována postupem modernizace stávajících produktových modulů informačního systému LANCELOT vyvíjeného společností na nové technologické standardy.

Vývoj systému LANCELOT VEGA byl tedy realizován ve dvou celcích; jednak jako modernizace stávajícího systému na nové technologické standardy (.NET Framework 4, C#, WPF, 64bit), která umožnila zvýšení provozních parametrů, lepší konfigurovatelnost, konečnou implementaci a výrazné zvýšení výkonnosti výpočetního jádra systému; dále ovšem jako výzkum a vývoj vlastních technologií v souvislosti s vývojem některých částí nového systému (vlastní TCP komunikační vrstva, nástroje pro model-driven vývoj, distribuovaný běh aplikací, nové výpočetní jádro, modulová plugin architektura).

Výsledný produkt představuje celkové řešení pro subjekty pohybující se na energetickém trhu.

Výstupem projektu, resp. nově vyvinutého informačního systému LANCELOT VEGA, jsou následující moduly: výpočetní jádro systému, obecný fakturační systém elektřiny a plynu, systém pro obchodování s elektřinou a plynem a predikce spotřeby elektrické energie a plynu.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

2.2 Podpora nových technologií, ICT a vybraných strategických služeb

Program

ICT a strategické služby

Datum zahájení

Datum ukončení

1. 7. 2012

30. 6. 2014

Celkové způsobilé výdaje

4 203 896 Kč

Celková vyplacená dotace

2 436 936 Kč

Míra podpory dle žádosti

60 %