2.2 ITS03/507 Vývoj komplexního informačního systému pro správu a administraci bytového fondu - Ústecký kraj

Předmětem projektu bylo vytvoření nové verze komplexního informačního systému pro správu a administraci bytového fondu.

Charakteristika žadatele:

Firma INTEGRI, s.r.o. je softwarovou firmou dodávající informační systém Integri, který je určen a optimalizován pro velké organizace zabývající se správou a administrací bytového fondu. Strategickým cílem společnosti Integri s.r.o. je zabezpečit maximální spokojenost zákazníka s úrovní nástrojů pro práci i s úrovní a dostupností služeb. Dostupnost služeb, kvalitu systému a jeho průběžnou aktualizaci zabezpečuje dlouhodobě ve spolupráci se zákazníky.

Společnost INTEGRI, s. r. o. poskytuje následující služby:

  • Analýzy informačních technologií,
  • dodávka IS INTEGRI,
  • implementace IS INTEGRI a jeho integrace se stávajícími systémy,
  • školení v oblasti informačních technologií.

Popis projektu:

Cílem projektu bylo vytvoření komplexního informačního systému pro správu a administraci bytového fondu. Výsledný informační systém obsahuje softwarovou podporu všech nejdůležitějších činností, které správce bytového fondu provádí, s důrazem na propojení se statistikou státních orgánů a elektronickým zpracováním údajů největších dodavatelů správních organizací, tj. dodavatelů elektrické energie, tepla a vody.

Informační systém je možné optimalizovat jak pro malé správce bytového fondu, tedy společenství vlastníků bytových jednotek a malá bytová družstva, tak i pro velké správní organizace, tzn. velká bytová družstva, specializované firmy zabývající se správou bytového fondu a státní organizace provádějící správu svého bytového fondu. Optimalizací se rozumí přizpůsobení funkční náplně příslušnému typu organizace a také zajištění finanční dostupnosti.

Jednotná standardizovaná platforma umožňuje i malým správcům efektivně komunikovat se svým ekonomickým prostředím. V rámci projektu byly vytvořeny 3 nové pracovní pozice.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT a strategické služby
Datum zahájení Datum ukončení 1. 10. 2012 30. 9. 2014
Celkové způsobilé výdaje 5 168 390 Kč
Celková vyplacená dotace 3 101 033 Kč
Míra podpory dle žádosti 60 %