2.2 ITS03/368 Zásadní inovace SW produktu společnosti DAP Services pro uplatnění na nových trzích – Moravskoslezský kraj

Předmětem podpořeného projektu byla inovace ICT produktu.

Charakteristika žadatele

DAP Services, a.s. byla založena v roce 2006. Společnost sídlící v Ostravě vyvíjí softwarové aplikace v oblasti psychodiagnostiky. Kultivuje vlastní metodu odvozenou od obvyklých metod psychologie, upravenou pro použití v internetovém prostředí a použitelnou v různých oblastech lidských činností.

Primárně se firma orientuje na kultivaci odborně-psychologického a technické řešeni jádra metody. Součástí základní orientace je hledání oblasti lidských činností, ve kterých je možno metodu používat.

Popis projektu  

Hlavním softwarovým produktem společnosti DAP Services, a. s. je centrální statistické vyhodnocovací jádro, které využívá výsledků více než 20 letého výzkumu na poli psychologie asociací a jejich vnímání pomocí barev. Jádro je obaleno některými funkcemi, které jsou specializované pro uplatnění v různých oborech. V dalších vrstvách jsou pak buď jazykové mutace našich uživatelských rozhraní, nebo transparentně zabudovaná uživatelská rozhraní, která zprostředkovávají komunikaci s jádrem.

Obsahem projektu byla výrazná inovace funkcionality stávající aplikace a její komplexní lokalizace do dalších jazyků tak, aby bylo posíleno uplatnění inovovaného produktu na českém i zahraničním trhu.

V rámci projektu došlo k vytvoření nových pracovních míst ve formě kvalifikovaného vývojového týmu.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT a Strategické služby
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 11. 2011 31. 10. 2013
Celkové způsobilé výdaje 4 891 263 Kč
Celková požadovaná dotace 2 715 080 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%