2.2 ITS03/352 Vývoj systému komplexního finančního plánování MyLife pro Švýcarsko - Jihomoravský kraj

Vyvinutý systém poskytuje uživatelům srozumitelné prostředí pro komplexní finanční plánování pro fyzické osoby žijící na celém území Švýcarska.

Charakteristika žadatele:

Firma Brainpool s.r.o. působící v oblasti informačních technologií byla založena v září 2009 pod názvem TAXPRO spol. s r.o., v roce 2010 došlo ke změně názvu na Brainpool s.r.o. Společnost se zaměřila hlavně na tvorbu software pro švýcarský trh pro oblast výpočtu daní pro banky, pojišťovny a ostatní finanční instituce. Společnost také vyvíjí různé webové aplikace pomocí nejnovějších webových technologií (XHTML, JSP, XML, SOAP, Java).

Popis projektu:

Předmětem podpořeného projektu byl vývoj speciálního softwarového řešení pro zákazníky ze Švýcarska, který slouží k výpočtu komplexního finančního plánování u fyzických osob. Jedná se o systém, který je aplikovatelný ve složitém prostředí Švýcarské konfederace, přičemž zajišťuje efektivní vzdálenou správu a rychlou možnost aktualizace. Vzhledem k užívání softwaru v multilingválním prostředí byl systém vyvinut ve čtyřech jazykových mutacích – angličtina, němčina, francouzština a italština.

Hlavní přínosy pro uživatele systému jsou následující:

  • Průběžná technologická i legislativní aktualizace,
  • snadná a rychlá implementace - není nutné systém zdlouhavě instalovat,
  • na klientských stanicích pouze uživatelské komunikační rozhraní,
  • efektivní aktualizace bez nutnosti účasti klienta.

Koncovými uživateli produktu jsou banky, pojišťovny, penzijní fondy, správci majetku a makléřské firmy, které prodávají produkty předchozích typů.

Pro účely vývoje softwarového řešení byla vytvořena tři pracovní místa.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

2.2 Podpora nových technologií, ICT a vybraných strategických služeb

Program

ICT a sdílené služby

Datum zahájení

 Datum ukončení

27. 10. 2011

17. 6. 2014

Celkové způsobilé výdaje

7 364 000 Kč

Celková požadovaná dotace

4 166 000 Kč

Míra podpory dle žádosti

60%