2.2 ITS03/333 Inovace a vývoj IS BINARGON - Moravskoslezský kraj

Na základě realizace projektu byl inovován informační systém IS BINARGON.

Charakteristika žadatele:

Společnost BINARGON s.r.o. sídlící ve Frýdku-Místku byla založena v roce 2007. Od počátku existence se společnost zaměřuje především na vývoj informačního systému IS BINARGON, který je orientován na internetový prodej. Firma působí na českém, slovenském a německém trhu a jejími zákazníky jsou výrobní a obchodní společnosti, které prodávají své vlastní výrobky.

Produkt společnost BINARGON s.r.o. je nositelem ocenění a certifikátu za nejlepší internetový obchod roku 2008. Jedná se o internetový obchod www.krasnekabelky.cz. Certifikát vystavilo sdružení obrany spotřebitelů.

Popis projektu:

Záměrem žadatele bylo inovovat stávající softwarový produkt. Informační systém IS BINARGON je vyvíjen dlouhodobě s ohledem na potřeby zákazníků v oblasti podpory prodeje zboží a služeb u malých a středních firem. S rostoucím počtem zákazníků a jejich požadavků na IS BINARGON a jeho správu je kontinuálně rozšiřována jeho funkčnost tak, aby systém pokryl stále více komplexních procesů zákazníků společnosti.

Cílem projektu byla inovace a rozšíření funkčnosti výše uvedeného systému, které vedly jednak ke zvýšení konkurenceschopnosti a kvality vlastního produktu, ale také ke zvýšení tržeb společnosti. Inovovány byly všechny nabízené moduly informačního systému.

Inovace produktu proběhla na dvou úrovních. První úroveň představovala technologická inovace, kdy došlo ke kompletní modernizaci softwarového řešení na Microsoft technologie. Druhou úrovní byla inovace globální funkčnosti systému, kdy na základě kontinuálního sběru požadavků stávajících zákazníků a plánu rozvoje produktu došlo postupně k inovaci modulů pro CRM, HRM, modulu helpdesku, správu zboží, modulu pro správu a evidenci zakázek, evidenci statistik, modulu pro správu komunikace se zákazníky a dodavateli, optimalizace procesů B2B obchodních vztahů, automatizace prodejních procesů, evidence skladového hospodářství, modulu správy účetnictví, konfigurátory sestav, multijazyčnost systémů, včetně integrace nápovědy funkcí, služby e-marketingu, napojení na externí software a další.

Podnětem pro tento projekt byl především dynamicky se rozvíjející trh se softwarovými řešeními a zároveň stále narůstající požadavky zákazníků na kvalitu, bezpečnost a funkčnost poskytovaných softwarových řešení. Personálně projekt zajišťovali stávající pracovníci v kooperaci se třemi nově přijatými zaměstnanci.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

2.2 Podpora nových technologií, ICT a vybraných strategických služeb

Program

ICT a sdílené služby

Datum zahájení

 Datum ukončení

1.1. 2012

31. 12. 2014

Celkové způsobilé výdaje

5 514 000 Kč

Celková požadovaná dotace

3 274 000 Kč

Míra podpory dle žádosti

60%