2.2 ITS03/213 Informační systém pro exekutorské úřady, Jihomoravský kraj

Cílem projektu bylo vytvoření kompletního ICT řešení pro vedení exekutorského úřadu a jeho komerční nasazení u zákazníků.

Charakteristika žadatele:

Předkladatelem projektu byla firma ARTIN, spol. s r.o., která byla založena roku 1998. Hlavním předmětem podnikání společnosti je vývoj software na zakázku; poskytuje profesionální služby v oblastech softwarový vývoj a integrace, quality assurance, support a konzultace. Mezi významné zákazníky společnosti patří např. Hewlett Packard, Paymate, TNT Post či T-Mobile.

Společnost ARTIN, spol. s r.o. působí nejen v České republice, ale také v zahraničí, zejména na Slovensku, v Rakousku, Kanadě a Irsku.

Popis projektu:

Podpořený projekt si kladl za cíl vytvoření nového informačního systému (softwarové aplikace) pro vedení běžné agendy exekutorského úřadu. Systém eviduje všechna potřebná data o exekutorských spisech, implementuje stanovené procesy úřadu a využívá moderní technologie pro komunikaci s ostatními subjekty, se kterými si úřad vyměňuje data. Softwarová aplikace je určena pro široké použití v mnoha úřadech malé a střední velikosti (v současné době existuje v ČR více jak sto exekutorských úřadů v ČR).

Hlavní myšlenkou projektu byl návrh architektury a implementace moderního otevřeného systému, který může být nasazen na kterémkoli úřadu exekutora. Architektura systému je postavena jako vícevrstvá aplikace. Parametry, které splňuje informační systém, jsou výkonnost (zpracování až 100 000 spisů za rok), dostupnost z libovolného webového prohlížeče, bezpečnost (ochrana veškerých dat před zneužitím) a přehlednost (snadno dostupné uživatelské rozhraní).

Používání informačního systému má výrazný vliv na efektivitu pracování exekutorského úřadu. Mezi hlavní přínosy softwarové aplikace patří eliminace výskytu chyb vlivem manuálního zpracování a vyšší kapacita úřadu (množství případů, které je souběžně úřad schopen zpracovávat). Dále se pomocí definovaných procesů sjednotí postup práce jednotlivých pracovníků úřadu.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT a strategické služby
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 6. 2011 30. 11. 2013
Celkové způsobilé výdaje 15 670 957Kč
Celková požadovaná dotace 9 376 572Kč
Míra podpory dle žádosti 60%