2.2 ITS03/204 Centrum sdílených služeb pro region CEE, Středočeský kraj

Předmětem projektu bylo vybudování centra sdílených služeb s výrazným mezinárodním zaměřením poskytující technologické a aplikační služby s přidanou hodnotou zákazníkům ve všech odvětvích průmyslu v regionu CEE.

Charakteristika žadatele:

Vznik společnosti Algotech, s.r.o, se datuje od roku 1997, kdy přeměnou v samostatnou společnost navázala na předchozí aktivity svých majitelů v oblasti ICT technologií. Předmětem podnikání je poskytování služeb v oblasti telekomunikačních a informačních technologií – provoz kontaktních center, integračních softwarů i informačních systémů.

Algotech, s. r. o. je významnou evropskou společností v oblasti poskytování telekomunikačních řešení pro institucionální a podnikovou sféru. Je špičkovým expertem v oblasti kontaktních center a nabízí širokou škálu produktů a služeb, které mají uživatelům pomoci prostřednictvím nejsofistikovanějšího telekomunikačního software i hardware řešit podnikové telekomunikace. Je také významným dodavatelem řešení pro podnikové informační systémy na bázi spolupráce se světovými IT giganty. Společnost je součástí nadnárodní korporace Algotech a mezinárodní skupiny InOne.

Popis projektu:

Předmětem projektu bylo vybudování centra sdílených služeb, které má za cíl poskytovat služby procesního outsourcingu s přidanou hodnotou v různých odvětvích průmyslu pro region střední a východní Evropy. Mezi nabízené služby patří registrovaná správa firemní komunikace, elektronické dokumentace a poskytování sdílených aplikací pro řízení výroby, financí, HR procesů, logistiky, technologických procesů apod.

Projekt byl zaměřen na rekonstrukci stávajícího brownfield objektu areálu bývalé šroubárny v Libčicích nad Vltavou, který bylo nutné revitalizovat a přebudovat do plnohodnotného centra poskytujícího zmíněné služby. Projekt byl rozdělen do 6 etap, ve kterých postupně došlo ke zhotovení projektové dokumentace, provedení rekonstrukce objektu a následně jeho vybavení potřebným hardwarem a softwarem. V rámci projektu došlo k vytvoření 15 nových pracovních míst.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT a strategické služby
Datum zahájení Datum ukončení 1. 1. 2011 30. 4. 2013
Celkové způsobilé výdaje 38 059 605 Kč
Celková požadovaná dotace 22 835 760 Kč
Míra podpory dle žádosti 60 %