2.2 ITS03/188 Red Hat Czech Software Development Center - Jihomoravský kraj

Předmětem realizace projektu bylo vytvoření centra vývoje softwaru.

2.2 ITS03/188 Red Hat Czech Software Development Center - Jihomoravský kraj

Charakteristika žadatele:

Red Hat Czech s.r.o. je dceřinou společností Red Hat Inc. (dále Red Hat), druhé nejrychleji rostoucí společnosti ve světě zabývající se vývojem open source řešení (např. Linux). Společnost Red Hat Czech s.r.o. působí v oblasti vývoje softwaru v České republice od roku 2006 a v současné době zaměstnává přibližně 270 zaměstnanců.

Popis projektu:

Cílem projektu bylo vytvoření centra vývoje softwaru, které slouží mateřské společnosti Red Hat Inc. k dalšímu vývoji a upevnění pozice produktů Red Hat Enterprise Linux (RHEL) a Fedora Core (Fedora) u jejích zákazníků zejména v Evropě a Rusku. Centrum vývoje softwaru Red Hat je vytvořeno v rámci existující společnosti Red Hat Czech s.r.o. a je největším vývojovým centrem společnosti Red Hat na světě.

Společnost Red Hat Czech investovala zejména do rozvoje lidských zdrojů. Majetkové investice spočívaly ve vybavení centra nejnovějším technickým zařízením (HW, SW, komunikační zařízení, apod.) a kancelářským nábytkem, ve výši cca 28,4 mil. Kč. V průběhu projektu bylo v centru vývoje software vytvořeno 150 nových pracovních míst pro zaměstnance v oblasti vývoje a kontroly, včetně úprav a vylepšení produktů RHEL. Téměř 100 % nových pracovních míst bylo obsazeno pracovníky s vysokoškolským vzděláním nebo studenty vysokých škol oborů zaměřených na oblast informačních technologií, a to zejména pracovníky v oblasti vývoje software, kontroly kvality softwaru a programových manažerů.

Centrum vývoje software poskytuje služby v oblasti strategického růstu, vývoje a zkvalitňování produktů Red Hat. Úzce spolupracuje s akademickou obcí v Brně a celé České republice.  

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT a strategické služby
Datum zahájení  Datum ukončení 16. 12. 2010 30. 11. 2013
Celkové způsobilé výdaje 250 000 000 Kč
Celková vyplacená dotace 999 999 993 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%