2.2 ITS03/163 Softwarové online řešení čárových kódů - kraj Jihomoravský

Předmětem realizovaného projektu byl vývoj softwarové aplikace pro online řešení systému čárových kódů.

Charakteristika žadatele:

Společnost ABIS C​zech, a.s. je ryze českou společností nabízející profesionální služby a řešení v oblasti podnikových informačních systémů, je certifikovaným partnerem společnosti K2 atmitec s.r.o. pro oblast implementace a servisních služeb k Informačnímu systému K2. Nabízí mimo jiné vlastní softwarová řešení a systémovou integraci s produkty třetích stran. V neposlední řadě poskytuje profesionální IT služby a řešení včetně Cloud v moderním datovém centru.

Společnost ABIS Czech, a.s. byla založena v roce 2004 a od počátku svého působení vyvíjela aktivity v oblasti ICT infrastruktury a podpůrných služeb. V průběhu dalších let došlo ke změně strategie s důrazem na komplexní řešení potřeb zákazníků, přičemž logickým vyústěním byl vznik divize informačních systémů a vývoje, která od roku 2009 využívá Informační systém K2 za jednu z klíčových vývojových platforem. Činnosti v oblasti infrastruktury a podpůrných služeb byly integrovány do divize systémové a aplikační infrastruktury.

Disponuje vlastním vývojovým týmem, který je shodně se strategií společnosti specializován na problematiku podnikových informačních systémů, sběr dat a automatizaci. Členy vývojového týmu jsou pracovníci s dlouholetými zkušenosti s implementací a vývojem na platformě IS K2 a vývojem podnikových systémů v prostředích Delphi / .NET / Open Source. Po technologické stránce má tým k dispozici moderní nástroje od dodavatelů Embarcadero a Microsoft, které jsou spolu se schopnostmi týmové spolupráce zárukou úspěchu i ve velkých implementačních projektech.

Popis projektu:

Na základě realizace projektu byl vyvinut nový produkt - softwarová aplikace pro online řešení systému čárových kódů, která je určena zejména pro řízení malých až středních výrobních a obchodních společností.

Projekt si kladl za cíl poskytnout obchodním a výrobním společnostem řešení, které je dostupné z hlediska nákladů na pořízení, správu, údržbu a případný přesun řešení do jiných prostor, či lokality.  Softwarová aplikace poskytuje řešení automatické identifikace, evidence zboží, osob, materiálu a řízení procesů pomocí systému čárových kódů, a to prostřednictvím mobilních terminálů komunikujících přes WiFi či mobilní datové služby.

Řešení se skládá ze serverové části, která má na starost integraci s informačním systémem zákazníka a komunikaci s mobilní aplikací, a samotné klientské části, tj. mobilní aplikace, která běží na koncovém zařízení (mobilní terminál se skenerem čárových kódů).

Realizací projektu došlo k rozšíření nabídky ICT produktů a služeb v rámci ČR a zvýšila se konkurenceschopnost žadatele. V rámci projektu byla vytvořena čtyři nová pracovní místa určená pro programátory.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT a strategické služby
Datum zahájení 1.7.2011 Datum ukončení 31. 12. 2012
Celkové způsobilé výdaje 3 586 479 Kč
Celková požadovaná dotace 2 145 885 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%