2.2 ITS02/162 Inovace a další rozvoj aplikací založených na sémantickém webu – Zlínský kraj

Předmětem podpořeného projektu byl rozvoj aplikací, které jsou založené na principech sémantického webu.

Charakteristika žadatele

Firma Dat, s. r. o. se od svého založení v roce 1998 do současnosti věnuje poskytování internetového připojení, tvorbě webových prezentaci a specializovaných portálových řešeni. Internetové připojení a telekomunikační služby poskytuje domácnostem a firmám v 52 městech a obcích Zlínského, Jihomoravského a Olomouckého kraje. Tvorba webových prezentaci a specializovaných WWW informačních systémů je zaměřena na podnikatelský sektor, neziskové organizace a statni správu.

Popis projektu

Hlavním cílem projektu byl další rozvoj aplikací a informačních systémů založených na principech sémantického webu. Sémantický web je rozšířením současného WWW, v němž informace mají dobře definovaný význam a lépe umožňují počítačům a lidem spolupracovat. Jasná sémantika umožňuje informace strojově automaticky zpracovat a nalézt pro uživatele relevantní informace.

Vývoj v rámci projektu směřoval k vytvoření WWW systému s jasnou sémantikou jednotlivých informací a nástrojů pro ukládání a prezentaci vysoce kontextově provázaných informací. V novém systému bylo v rámci projektu vytvořeno 6 vzorových aplikací pro hlavni cílové skupiny. Výsledné vzorové aplikace vycházejí z jednotných principů sémantického webu a díky podrobným analýzám potřeb cílových skupin budou optimálně reagovat na jejich skutečné potřeby v oblasti využívání potenciálu internetových medii.

Výsledky projektu umožní budoucí rychlou a efektivní tvorbu specializovaných WWW aplikaci na míru pro širokou škálu cílových skupin koncových zákazníků z veřejného i soukromého sektoru. To, že zaklad tvořeného systému může využívat jak soukromý, tak veřejný sektor, výrazně napomůže k jeho rozšíření.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT a strategické služby
Datum zahájení  Datum ukončení 1.5.2010 28.9.2012
Celkové způsobilé výdaje  6 685 280 Kč
Celková požadovaná dotace  3 928 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60 %