2.2 ITS02/039 DATRON – vývoj systému d.aplikace – Liberecký kraj

Cílem podpořeného projektu je vytvoření zcela nového softwarového produktu – systému d.aplikace s pracovním názvem DAS.

DATRON

Charakteristika žadatele

Společnost DATRON je soukromá česká společnost, která poskytuje služby v oblasti informačních technologií. Firma sídlí v České Lípě v Libereckém kraji a existuje na trhu 17 let od roku 1991. Ve společnosti pracuje 40 zaměstnanců, z nichž převážná většina je skutečnými a certifikovanými odborníky. Společnost DATRON je ryze česká a od okamžiku založení ji vlastní stále stejní majitelé, kteří pracují ve vedení společnosti. Firma má zaveden systém řízení jakosti dle ISO 9001a má dlouholeté zkušenosti z projektů řešení komplexních dodávek počítačových sítí a komplexních dodávek informačních systémů.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na vytvoření zcela nového softwarového produktu. Tímto produktem je systém d.aplikace s pracovním názvem DAS. DAS jako softwarový produkt je určen pro řízení firem a organizací, primárně velikosti MSP. DAS obsahuje moduly pro manažerské vyhodnocování ukazatelů, reporting a sběr dat. Dále moduly pro řízení firmy jako je řízení realizace služeb a řízení získávání a realizace zakázek. V neposlední řadě moduly pro elektronické vzdělávání a interní firemní webový portál.  DAS obsahuje klienty ve standardu MS Windows aplikací i klienty ve webovém provedení. Data jsou uložena v jedné centrální databázi standardu SQL. Vyvíjený software umožní případným uživatelům (podnikům) snižování nákladovosti a zvyšování efektivity činností, a tím přispěje ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. 

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT a strategické služby
Datum zahájení Datum ukončení 15. 7. 2009 30. 4. 2012
Celkové způsobilé výdaje 4 914 000 Kč
Celková požadovaná dotace 2 947 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%