2.2 ITS02/033 Vývoj software řešení pro provoz internetového obchodu – Jihomoravský kraj

Záměrem podpořeného projektu bylo připravit a uvést na český trh software umožňující malým a středním firmám využít Internet jako prodejní kanál.

Charakteristika žadatele

Společnost byla založena v roce 2005, přičemž její aktivity navázaly na předchozí činnosti vlastníků společnosti, které se datují od roku 1999. Společnost oXy Online s.r.o. podniká v oblasti e-commerce, vyvíjí a poskytuje systémy pro obchodování na internetu. Dalším zaměřením je i vydávání internetových médií (Svět hardware, TV Freak a Digimanie) a poskytování a vývoj publikačního systému.

Popis projektu

Záměrem projektu bylo připravit a uvést na český trh software umožňující malým a středním firmám využít Internet jako prodejní kanál. Hlavní rysy produktu spočívají v jeho propojení s informačním systémem, automatizaci a urychlení marketingových aktivit, automatické segmentaci návštěvníků podle matematických modelů jejich chování a podpory dalších forem online prodeje (např. aukce). Produkt měl svým uživatelům urychlit činnosti spojené s prodejem zboží a služeb a tím zvýšit produktivitu práce svých uživatelů.

Společnost se tímto produktem zaměřila na nové zákazníky, čímž byl splněn i stanovený cíl diversifikace produktů společnosti a snížení podnikatelských rizik. Významným kladem nového produktu je jeho provázanost na běžné ekonomické informační systémy a zkrácení doby implementace z měsíců na hodiny.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT a strategické služby
Datum zahájení Datum ukončení 1. 2. 2012 30. 9. 2014
Celkové způsobilé výdaje 9 991 000 Kč
Celková požadovaná dotace 5 705 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%