2.2 ITS02/015 Sm@rtClient a Community Portal – Jihomoravský kraj

Podpořený projekt si kladl za cíl vývoj univerzálního front-end Sm@rtClient a vývoj nástroje pro komunity Cleverlance Community Platform.

Charakteristika žadatele

Žadatelem byla brněnská společnost H2B a.s., která patří do skupiny Cleverlance. Je 100% dceřinnou společností Cleverlance Enterprise Solutions a.s. Skupina Cleverlance podniká v oblasti vývoje software a poskytování ostatních SW služeb na trhu v ČR a SR již od roku 1995.  Řadí se mezi TOP 5 ryze českých IT společností a poskytuje své služby zejména podnikům v oboru financí a telekomunikací. Mezi její zákazníky patří např. Komerční banka, Česká pojišťovna, Hyboteční banka, T-Mobile aj. Spolupracuje se soukromou Vysokou školou manažerské informatiky a ekonomiky v Praze.

Společnost H2B a.s. byla do skupiny Cleverlance pořízena jako projektová entita (SPV = special purpose vehicle) určená výhradně k realizaci předmětného projektu. Jedním z cílů projektu bylo vytvořit z žadatele produktovou softwarovou firmu samostatně rozvíjející jeden nebo více produktů a tyto produkty prodávat svým zákazníkům (standardně systémovým integrátorům), kteří je pak budou používat k budování informačních systémů svých zákazníků.

Popis projektu

Projekt měl dva hlavní cíle, a to vývoj univerzálního front-end Sm@rtClient a vývoj nástroje pro komunity Cleverlance Community Platform.  

První částí projektu byl vývoj univerzálního front-end Sm@rtClient, který již nepoužívá tradiční cesty vývoje, ale moderní principy modelem řízeného inženýrství (Model Driver Engineering). Následně pomocí takto silného nástroje byly vyvíjeny klientské aplikace, jako jsou systémy pro jednotnou obsluhu klientů pro banky a pojišťovny, samoobslužné systémy a další.

Druhou částí projektu byl vývoj univerzální platformy pro softwarová řešení Cleverlance Community Platform, která umožňuje rychle a efektivně vybudovat portálové prostředí pro vznik a udržení komunity uživatelů pro podporu svého podnikání. Řešení lze použít pro nově vznikající komerční i nekomerční otevřené komunity, pro existující uzavřené komunity (zájmové a sportovní asociace, občanská sdružení, atd.) i pro vnitropodnikové účely (intranety).

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT a strategické služby
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 7. 2009 30. 8. 2012
Celkové způsobilé výdaje  94 225 000 Kč
Celková požadovaná dotace  37 612 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40 %