2.2 ITS01/145 Technologická inovace SW PROVYS – Středočeský kraj

Předmětem podpořeného projektu je vývoj další generace software PROVYS, který je určen pro řízení komerčních i nekomerčních televizních stanic.

Charakteristika žadatele

Společnost DCIT, a.s. působí na trhu v oblasti informačních technologií od roku 1993. Hlavním zaměřením je poskytování široké škály komplexních služeb ze dvou hlavních oblastí, kterými jsou konzultační a auditorské služby v oblasti IT a vývoj software PROVYS.

Popis projektu

Předmětem projektu je vývoj další generace software PROVYS, který je určen pro řízení komerčních i nekomerčních televizních stanic. Tento informační systém používají jak tuzemské, tak zahraniční televizní stanice (EU, Rusko, Izrael). Výstupem vývoje bude nová generace software PROVYS v technologii .NET, která umožní rozšířit export služeb společnosti nejméně na dvojnásobek hodnoty před začátkem projektu, a to zejména expanzí do nových teritorií.

Pro účely projektu bude vybudováno nové vývojové centrum společnosti v  Hostivici, ve kterém bude mít společnost spolehlivé personálně-znalostní zázemí moderních informačních technologií pro podporu dalšího rozvoje společnosti. V souvislosti s realizací projektu se příjemce zavázal k vytvoření minimálně 10 nových pracovních míst v oblasti vývoje SW. Dotace je čerpána převážně na úhradu části mzdových nákladů pracovníků na nově vytvořených pracovních místech a doplňkově na nájem prostor využívaných pro realizaci projektu.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT a strategické služby
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 1. 2009 31. 7. 2011
Celkové způsobilé výdaje 14 740 800 Kč
Celková požadovaná dotace   8 842 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%